Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Budowa budynku biurowego z funkcją usługową w parterze budynku, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Opaczewskiej oraz al. Bohaterów Września w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.166.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA Nr pisma w sprawie: 43  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci bliźniaków dwulokalowych na dz. ewid. nr 7, 8/1, 9/1 obręb 1-06-67, przy ul. Korbońskiego i ul. Wiedeńskiej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.175.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Rzecznej
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.169.2020.MST nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA nr pisma w sprawie: 71 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.157.2019.WKA nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.57.2020.IOS   nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 28 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie na działkach ew. 37, 38, 39 obręb 2-05-01 przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 28 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2020.AOR nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie na działkach ewid. 37, 38, 39 obręb 2-05-01 przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 28 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2020.AOR   nr pisma w sprawie: 35 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 10, obręb 6-13-05, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.32.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 10, obręb 6-13-05, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.32.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ciepłowni Wola, przy ul. Połczyńskiej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.14.2021.MSK Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ciepłowni Wola, przy ul. Połczyńskiej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.14.2021.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ciepłowni Wola, przy ul. Połczyńskiej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.14.2021.MSK Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 31/4, 31/6, 5/2, 6/1 obręb 2-07-15 przy ul. Rebusowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.15.2021.MSK Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 31/4, 31/6, 5/2, 6/1 obręb 2-07-15 przy ul. Rebusowej w Dzielnicy Włochym.st. Warszawy
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.15.2021.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 31/4, 31/6, 5/2, 6/1 obręb 2-07-15 przy ul. Rebusowej w Dzielnicy Włochym.st. Warszawy
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.15.2021.MSK Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2021
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na I i II kondygnacji nadziemnej, wielokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Burakowskiej/Młocińskiej
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.20.2021.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2021
Budowa Domów Seniora przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.84.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe