Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Wprowadzenie do istniejącej hali instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej myjni samochodowej” na działce ewid. nr 34/3, obręb 2 05-01, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.2.2021.DRY Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2021
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) przy ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.92.2020.UPR nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ew. o nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/3, 48/1, obręb 3-08-07, przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.64.2020.IOS nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi na dz. ewid. nr 57, 58, obręb 2-05-03, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 4 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2020.IOS  nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2020.EKO  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI  nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 67, 90, 91, obręb 2-04-04, przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 4 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.43.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 40) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2020.MST nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ewid. nr 2/5, 2/9, 4/6, 4/7, obręb 1-08-32, przy ul. Pląsy w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.62.2020.JFI nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2020.MST nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Rzecznej
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.169.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ewid. nr 2/5, 2/9, 4/6, 4/7, obręb 1-08-32, przy ul. Pląsy w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.62.2020.JFI nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym z zespołami parkingów w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.179.2020.EKO nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO  nr pisma w sprawie: 46 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO   nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa instalacji pięciu zbiorników na azot na działce ewid. nr 2 obręb 2-06-04 oraz na dz. ewid. nr 53/7 obręb 2-06-02 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO Nr pisma w sprawie: 20    ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO nr pisma w sprawie: 129 (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe