Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wszczęte i toczące się

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Środowiskowe

Lista artykułów:


Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa Centrum recyklingu i edukacji ekologicznej przy ul. Kampinoskiej 1 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 14 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.1.2021.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Warszawa, 12 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 13 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 13 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.137.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa bazy magazynowo-transportowej dla odpadów, na dz. ewid. nr 9 obręb 3-03-02, przy ul. Kozia Górka w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 12 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.39.2021.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 13 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO/SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 67 obręb 2-08-16 w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 10 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.15.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin, w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2019.JFI nr pisma w sprawie: 64 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami w parterze na działkach ewid. nr 47/5, 47/9, 47/11 obręb 2-11-12, przy ul. gen. K. Sosnkowskiego w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UII.6220.183.2020.EKO     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem na działce ewid. nr 46/1 obręb 4-10-10 przy ul. Remiszewskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 13 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2021.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa budynków usługowo-magazynowo-produkcyjnych, przy ul. Improwizacji i ul. K. Wóycickiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2020.EKO nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowie magistrali wodociągowej Dn 300 w rejonie ul. Sochaczewskiej na odcinku od projektowanej magistrali wodociągowej Dn 400 w rejonie ul. 15 KD-D do granic m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie
Warszawa, 12.05.2021 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ-B.6220.29.2021.AFL Nr pisma w sprawie: 7          ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa magistrali wodociągowej Dn 300 w rejonie ul. Sochaczewskiej na odcinku od projektowanej magistrali wodociągowej Dn 400 w rejonie ul. 15 KD-D do granic m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 12 maja 2021 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ-B.6220.29.2020.AFL Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Herbu Oksza w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 12 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.53.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2021
Budowa zespołu hal przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym w dzielnicy Targówek
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
budowie stacji paliw Orlen przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.47.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Budowa stacji paliw Orlen przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
 Warszawa, 10 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.47.2020.MDA Nr pisma w sprawie:13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.29.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Etapowa rozbudowa i przebudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA (nr pisma w sprawie: 107) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>


Wersja standardowa