Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Przebudowa Stacji Paliw Płynnych Orlen S.A. na działce. ewid. nr 7 obręb 6-01-09, przy ul. Srebrnej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2019.MSK Nr pisma w sprawie: 38 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.148.2020.MST Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.148.2020.MST nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.100.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.3.2020.UPR nr pisma w sprawie: 31      ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR nr pisma w sprawie: 26  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa Domów Seniora przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.84.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej.
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ -IV-UII.6220.76.2020.JFI nr pisma w sprawie: 15     ZAWIADOMIENIE W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: - przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa,  21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO numer pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO  Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 20 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2020.EKO        nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 20  października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2020.EKO        nr pisma w sprawie:  7       ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II (na odcinku al. Solidarności – pl. Grunwaldzki), ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg
Warszawa, 22 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.41.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA nr pisma w sprawie: 42 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Bystrej/Radzymińskiej.
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.101.2020.MST nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.95.2020.WKA nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.100.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 21 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.51.2019.IOS       ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe