Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na dz. ewid. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ewid. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Warszawa,19 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Warszawa, 21 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA nr pisma w sprawie: 35 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 21 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha realizowanych na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) w rejonie ul. Wąwozowej i al. KEN w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 21 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.96.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie (…) przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 21 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.161.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UI.6220.55.2019.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków biurowych wraz z usługami, wielokondygnacyjnymi garażami naziemnymi i podziemnymi, zjazdami, infrastrukturą techniczną (…) przy ul. Żwirki i Wigury w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.58.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków biurowych wraz z usługami, wielokondygnacyjnymi garażami naziemnymi i podziemnymi, zjazdami, infrastrukturą techniczną (…) przy ul. Żwirki i Wigury w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.58.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
„Totalizator Sportowy” – budynek biurowy przy al. Wyścigowej, w Dzielnicy Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 21 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2020.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Totalizator Sportowy” – budynek biurowy przy al. Wyścigowej, w Dzielnicy Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 21 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2020.MSK ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 19 stycznia 2021 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.10.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Herbu Oksza w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.53.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Herbu Oksza w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.53.2020.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 71, obręb 2-07-04, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.164.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 39) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na dz. ewid. nr 45, obręb 6-12-05 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2020.APA        nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 40/6, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 48, 49, 104/1, 104/2, obręb 4-06-30 w rejonie ul. Zakątnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 20 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.165.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2021
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.60.2020.IOS  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ew. nr 34, 35, cz. 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.135.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe