Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - informacje dot. wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Drukuj
 

Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ewid. nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/9, 46/10, 48/1 obręb 3-08-07 w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.182.2020.MST ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ewid. nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Budowa Centrum recyklingu i edukacji ekologicznej przy ul. Kampinoskiej 1 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 19 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.1.2021.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z powierzchnią usługową, garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 19 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2021.IOS nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z powierzchnią usługową, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową w rejonie ul. Podskarbińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 19 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2021.JFI ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 747/OŚ/2015 r. z 30 lipca 2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. S. Bodycha w Dzielnicy Ursus oraz w obrębie Opacz-Kolonia, gmina Michałowice
Warszawa, 19 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.149.2021.IOS nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 747/OŚ/2015 r. z 30 lipca 2015 r. znak: OS-IV-UII.6220.110.2014.EMA o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Budowa zespołu zabudowy usługowej na działkach ewid. nr 41, 49, 50, 51/1, 51/2 obręb 6-05-01, przy ul. Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Warszawa, 19 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.43.2021.MDA nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o dwóch i trzech kondygnacjach nadziemnych wraz z dwoma garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 39/1, 40 i 41 obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2019.NMA Nr pisma w sprawie: 70 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o dwóch i trzech ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5599W – ul. Kinetycznej – odcinek od Węzła Kinetyczna do przejazdu nad drogą ekspresową S8 w Warszawie wraz z rozbudową drogi powiatowej – ul. Wirażowej na odcinku od zjazdu do Warszawa Okęcie Cargo do ul. Kinetycznej
Warszawa, 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.126.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Dotyczy : postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących. Budowa magistrali wodociągowej Dn 400 w rejonie ul. Augustówka na odcinku od ul. Antoniewskiej do ul. Powsińskiej na terenie Dzielnicy Mokotów oraz Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 19 stycznia 2022 r. Znak sprawy:   UD-IV-WOŚ-B.6220.75.2021.JMY                        (11.JMY.UD-IV-WOŚ)   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2022
Budowa zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej na dz. ewid. nr 7/18, 7/20, 9/6, 10/6 obręb 4-16-36 przy ul. Skarbka z Gór w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 19 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2021.SYP nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z garażem podziemnym wraz z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2022
Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2xDN1000 mm w rejonie ul. Strażackiej w Warszawie, na odcinku kolidującym z projektowanymi drogami dojazdowymi do projektowanego zespołu budynków magazynowo-usługowych przy ul. Chełmżyńskiej w Dz. Rembertów
Warszawa, 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy : UD-VIII-WOŚ-O.6220.2.2021.MSO Nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2022
Realizacja inwestycji z obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) na Oczyszczalni Ścieków „Czajka w Warszawie w Dzielnicy Białołęka w zakresie gospodarki osadowej i ściekowej"
Warszawa, 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2021.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2022
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Gwarków w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UII.6220.109.2021.SPA  nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2022
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na dz. ewid. nr 20/16 i 20/22 obręb 6-13-05 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2021.SPA  nr pisma w sprawie:  21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2022
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na dz. ewid. nr 20/16 i 20/22 obręb 6-13-05 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2021.SPA  nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2022
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6, obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 13 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.99.2020.IOS  nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2022
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej na dz. ewid. nr 15, obręb 2-05-03, przy ul. Krakowiaków 80a w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 13 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2021.IOS  nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2022
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym przy ul. Ratuszowej 7/9 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.48.2021.WKA ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym” na dz. ewid. nr 152, 153, 154 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe