Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2021 r.)

Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Pląsy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.62.2020.JFI nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI-MSK-6220-231-367-11 (JFI) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Prostej 69
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Prostej 69
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa instalacji pięciu zbiorników na azot na działce ewid. nr 2 obręb 2-06-04 oraz na dz. ewid. nr 53/7 obręb 2-06-02 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO Nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO nr pisma w sprawie: 52 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA nr pisma w sprawie: 49 (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA (SPA) INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej, na cz. dz. ewid. nr 1/2, obręb 6-13-01 przy ul. Szeligowskiej 46 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa,  29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.55.2021.SPA       Nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2021
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2021
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym, przy ul. Ratuszowej 7/9 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.48.2021.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2021
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II, ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.41.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 35 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2021
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II, ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.41.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2021
Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Herbu Oksza w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 29 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.53.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>


Wersja standardowa