Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2021 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2021 r.)

  Drukuj
 

Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej, na cz. dz. ewid. nr 1/2, obręb 6-13-01 przy ul. Szeligowskiej 46 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 28 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.55.2021.SPA Nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2022
Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 31.12.2021 r. Znak sprawy: UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.92.2020.MDE ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2021
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ewid. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 31 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2021
Realizacja osiedla „Stare Świdry”, obejmującego wykonanie dróg, zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz garaży i parkingów samochodowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w rejonie ul. Świderskiej i ul. Myśliborskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.128.2021.SPA Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Bysławskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 30 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.73.2021.SPA Nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach Polnych Kwiatów, Starego Dębu, Brzozowy Zagajnik i w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 136A, z pompownią ścieków P3 i przewodem tłocznym 2xDz110 w ul. Polnych Kwiatów odc. Starego Dębu – Mehoffera
Warszawa, 27 grudnia 2021 r. Znak sprawy: UD-II-WKŚ.6220.7.2021.ANI Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 633 -ul. Płochocińskiej polegająca na budowie obiektu mostowego (...), rozbiórce istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego obiektu (...) na dz. ewid. z obrębu 4-07-02 i obręb 4-07-09, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 29 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.59.2021.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 29 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2020.MST nr pisma w sprawie: 42 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 29 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.61.2014.AOR Nr pisma w sprawie: 212 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (...) przy ul. Cieślewskich w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 29 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.15.2021.JFI nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Renowacja awanportu górnego Śluzy wraz z remontem kierownic naprowadzających oraz pogłębieniem kanału napływowego
Warszawa, 28 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.68.2021.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze na dz. ewid. nr 28/2, 54, 55/2, 56/2, obręb 6-04-01, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 29 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA nr pisma w sprawie: 61(SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2021
Budowa budynków biurowo-usługowych, budynku E, budynku G, z lokalami usługowymi, jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu, (...) przy ul. Kasprzaka 10/16 oraz Giełdowej 5 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 6 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.9.2021.AOR Nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2021
Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 8, 9, 10, 43/7, 23 obręb 3-12-84, przy ul. Bysławskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 28 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.114.2021.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2021
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmiana sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 28 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.10.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ewid. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 29 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z produkcją nieuciążliwą i zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 27 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.125.2021.IOS nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2021
Budowa magistrali wodociągowej Dn 400 w rejonie ul. Antoniewskiej na odcinku od ul. Wolickiej do ul. Augustówka na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 22 grudnia 2021 r. Znak sprawy:   UD-IV-WOŚ-B.6220.76.2021.JMY (8.JMY.UD-IV-WOŚ) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2021
Przebudowa ul. Białołęckiej polegająca na przebudowie mostu nad Kanałem Żerańskim w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 28 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2021.KSZ nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2021
Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wody podziemnej, tj. studni nr 8 i nr 9, o projektowanej wydajności każdego z urządzeń Q = 50,0 m3/h, które wejdą w skład istniejącego ujęcia wód podziemnych Toru Wyścigów Konnych Służewiec
Warszawa, 27 grudnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.36.2021.WKA nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe