Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2021 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2021 r.)

  Drukuj
 

Rozbudowa instalacji radiokomunikacyjnej o instalację zwiększającą pojemność sieci POLKOMTEL INFRASTRUKTURA- BT11504 LITEWSKA na działce ewid. nr 68, obręb 5-05-11, przy al. Szucha 16
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.17.2021.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Montaż zbiorników magazynowych oleju napędowego w układzie zasilania awaryjnego generatora prądotwórczego w budynku technicznym, przy ul. Kaliskiej 11 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2021.SPA Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Montaż zbiorników magazynowych oleju napędowego w układzie zasilania awaryjnego generatora prądotwórczego w budynku technicznym, przy ul. Kaliskiej 11 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2021.SPA Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO nr pisma w sprawie: 139 (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym na dz. ewid. nr 152, 153, 154, obręb 4-12-03, przy ul. Ratuszowej 7/9 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.49.2021.WKA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym na dz. ewid. nr 152, 153, 154, obręb 4-12-03, przy ul. Ratuszowej 7/9 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.49.2021.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym na dz. ewid. nr 152, 153, 154, obręb 4-12-03, przy ul. Ratuszowej 7/9 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.49.2021.WKA nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
„Totalizator Sportowy” – budynek biurowy przy al. Wyścigowej w Dzielnicy Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2020.MSK Nr pisma w sprawie: 35 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej lub hotelowej na dz. ewid. nr 41, 49, 50, 51/1, 51/2, obręb 6-05-01, przy ul. Jana Kazimierza 61 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2021.IOS  nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej lub hotelowej na dz. ewid. nr 41, 49, 50, 51/1, 51/2, obręb 6-05-01, przy ul. Jana Kazimierza 61 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2021.IOS nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na I i II kondygnacji nadziemnej, wielokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Burakowskiej/Młocińskiej w Warszawie w Dzielnicy Wola
Warszawa, 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.20.2021.IOS nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej
Warszawa, 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO nr pisma w sprawie: 108 (SYP) ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Przebudowa drogi nr 629, ul. Wolska w zakresie przebudowy infrastruktury tramwajowej i drogowej na odcinku od ul. Elekcyjnej do Al. Prymasa Tysiąclecia”, w Dzielnicy Wola
Warszawa, 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.7.2021.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.26.2020.DRY nr pisma w sprawie: 62 /JFI ZAWIADOMIENIE W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce ewid. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Warszawa, 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Warszawa, 9 czerwca 2021 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.67.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Pawła Włodkowica
Warszawa, 8 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.64.2021.JFI       Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Pawła Włodkowica
Warszawa, 8 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.64.2021.JFI Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212 przy ul. Radzymińskiej 283
Warszawa, 8 czerwca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.97.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe