Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Budowa sieci cieplnej 2xDn400 z kierunku komory J-9/L-7 ul. Nowoczłuchowska, kat. obiektu budowlanego kat. XXVI – część działek ew. nr 14/8, 12/4 z obrębu 6-13-05 – Zadanie 1B

Budowa sieci cieplnej 2xDn400 z kierunku komory J-9/L-7 ul. Nowoczłuchowska, kat. obiektu budowlanego kat. XXVI – część działek ew. nr 14/8, 12/4 z obrębu 6-13-05 – Zadanie 1B

  Drukuj
 

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WOŚ-B.6220.2.2021.AFL
Nr pisma w sprawie: 10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że
w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej 2xDn400 z kierunku komory J-9/L-7 ul. Nowoczłuchowska, kat. obiektu budowlanego kat. XXVI – część działek ew. nr 14/8, 12/4 z obrębu 6-13-05 – Zadanie 1B, Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 15.04.2021 r. znak UD-I-WOŚ-B.6220.2.2021.AFL (nr pisma w sprawie: 7)
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 15.04.2021 r. znak UD-I-WOŚ-B.6220.2.2021.AFL (nr pisma w sprawie: 8)
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 15.04.2021 r. znak UD-I-WOŚ-B.6220.2.2021.AFL (nr pisma w sprawie: 9)
do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Łowiczu,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko dla
ww. przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Aleksandrą Flis, Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, tel. (22) 44 37 868.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 15.04.2021 r.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
/-/ Anna Stankiewicz
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Bemowo

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-04-2021
Data wprowadzenia:  16-04-2021
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 41
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe