Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Szeligowskiej
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.13.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej drogi gminnej nr 640052W, drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.5.2020.WKO nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej drogi gminnej nr 640052W, drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.5.2020.WKO nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, gazowymi kotłowniami kontenerowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąty Grodziskie 19 i 23 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2020.EKO        nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.93.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ew. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 4 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ -IV-UII.6220.100.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-12-2020
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Rzecznej
Warszawa, 4 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.169.2020.MST nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-12-2020
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Rzecznej
Warszawa, 4 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.169.2020.MST Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ewid. nr 4, 5, 6/5 i 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa,  20  listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2019.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2020
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 4 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP Nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2020
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 3 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2020.IOS   nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 17 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ew. nr 34, 35, cz. 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 17 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.135.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ew. nr 34, 35, cz. 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 16 listopada 2020 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.135.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Budowa zespołu magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 109, obręb 2-09-09 w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 1 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.172.2020.APA nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Budowa zespołu magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 109, obręb 2-09-09 w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 1 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.172.2020.APA nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Municypalnej
Warszawa, 30 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA nr pisma w sprawie: 40/JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2020

<< < 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe