Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa szesnastu budynków, dwunastu mieszkalnych wielorodzinnych, trzech biurowych oraz budynku hotelu, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Jagiellońskiej 82 w Dzielnicy Praga-Północ
Warszawa, 8 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2020.EKO Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą techniczną przy ul. Warzelniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 10 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.149.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 8 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 8 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO        nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 8 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO   nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 9 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2020.UPR        nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 9 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 9 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej
Warszawa, 9 grudnia 2020 r. Znak sprawy: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granicy m.st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.242.2018ml/EU/KM/maz.4 z 3 grudnia 2020 r.    Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 9 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS  nr pisma w sprawie: 50 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 8 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej 69
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2020
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami -usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2 przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 8 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2020
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 8 grudnia 2020 r. Znak sprawy: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2020
Budowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od komory M-52 do rejonu STP Mory A – ul. Mory na terenie Dzielnicy Ursus, Bemowo, Włochy w Warszawie
Warszawa, 07 grudnia 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2020
Budowa budynku biurowego z funkcją usługową w parterze budynku, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy skrzyżowaniu ul. Opaczewskiej oraz al. Bohaterów Września w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 4 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.166.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa budynku biurowego z funkcją usługową w parterze budynku, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy skrzyżowaniu ul. Opaczewskiej oraz al. Bohaterów Września w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 4 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.166.2020.SPA Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 40/6, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 48, 49, 104/1, 104/2, obręb 4-06-30 w rejonie ul. Zakątnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.165.2020.APA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 40/6, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 48, 49, 104/1, 104/2, obręb 4-06-30 w rejonie ul. Zakątnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.165.2020.APA nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2020

<< < 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe