Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2019.DRY Nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.26.2020.EKO nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO nr pisma w sprawie: 31 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 14  grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO nr pisma w sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym na części działki 161/2 oraz działce nr 150/3, obręb 2 09-09, przy ul. Silnikowej, w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 11 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.36.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 11    ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Budowie budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na działce ewid. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2019.NMA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 16 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.48.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR nr pisma w sprawie: 4     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2020
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania” zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.76.2020.JFI  nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa zespołu hal przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na dz. ewid. nr 73, 22/3, 71/4, obręb 4-11-13 w dzielnicy Targówek
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.76.2020.JFI nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III) na dz. ewid. nr 60/3, 60/4, 60/5 obręb 3-11-21, przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 15 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.8.2020.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 11 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach ewid. 107/1, 107/2, 107/3 obręb 2-09-01 przy ul. Leszczyńskiego 33 w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach ewid. 107/1, 107/2, 107/3 obręb 2-09-01 przy ul. Leszczyńskiego 33 w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa drogowego frontu rozładunkowego dla autocystern, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/4 obręb 2-06-05, na dz. ew. nr 69, 23/10, 23/1 obręb 2-06-07 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.86.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w trzech budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…) przy ul. Wyrzykowskiego, w dzielnicy Białołęka
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.146.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Rembertow oraz w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.114.2020.IOS  nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe