Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA nr pisma w sprawie:  45 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2020.UPR nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17
Warszawa, 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.76.2020.JFI nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ewid. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 18 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2020.EKO       ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i parkingowym (…) w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2020.EKO       ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Rozbudowa części technologicznej stacji A1 Kabaty wraz z przebudową i rozbiórką części tunelu szlakowego B1 oraz rozbudową części technologicznej układu torowego stacji A1 Kabaty przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa i eksploatacji budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.126.2019.SPA       nr pisma w sprawie: 47 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa „hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…)” przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.154.2019.SPA       nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ewid. nr 6/3, obręb 4-11-14, przy ul. Utrata w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.162.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ewid. nr 6/3, obręb 4-11-14, przy ul. Utrata w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.162.2020.SPA Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.50.2020.UPR nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.9.2020.MW.10 z 7 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: adadajewska@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 71, obręb 2-07-04, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.164.2020.IOS nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 71, obręb 2-07-04, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.164.2020.IOS  nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.157.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Instalacja dwóch agregatów prądotwórczych na istniejących fundamentach zlokalizowanego na dz. ewid. nr 27, obręb 4-07-05, przy ul. Szlacheckiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 18 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji w ul. Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej i w projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD
Warszawa, 18 grudnia 2020 r. Znak sprawy:  UD-IV-WOŚ-B.6220.10.2020.JMY (13.JMY.UD-IV-WOŚ) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2 przy ul. Towarowej i ul. Prostej
Warszawa, 17 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO (nr pisma w sprawie: 61) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe