Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacja parkingu, budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi (...) przy ul. Bokserskiej
Warszawa, 30 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.124.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 30 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2020.APA nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Instalacja do magazynowania produktów naftowych oraz garaż podziemny wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w ramach inwestycji pn. budowa budynku biurowo-usługowego, w rejonie Placu Artura Zawiszy i ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 30 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 31 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 31 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 31 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO Nr pisma w sprawie: 49 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 94, 99 i 100, obręb 1-05-01, przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.5.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Totalizator Sportowy” – budynek biurowy przy al. Wyścigowej na dz. ew. nr 33/6, 35, 36 obręb 1-08-15 i dz. ew. nr 35, 10/1, 10/2 obręb 1-08-16, w Dzielnicy Mokotów i Ursynów
Warszawa, 29 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2020.MSK Nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Warszawa, 30 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Budowa wielofunkcyjnego centrum Wilanów Park w skład którego wchodzą budynek handlowo – usługowy, teren zieleni urządzonej, hotel,(…) przy ul. Uprawnej, ul. Przyczółkowej, ul. Karuzela oraz Alei Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.39.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej w Dz. Targówek
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.97.2018.JKO (UPR) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA nr pisma w sprawie 39 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej 69
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami przy ul. Górczewskiej
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2019.JFI nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2019.MDA nr pisma w sprawie: 47 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ew. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 23 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.26.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.67.2018.JKO nr pisma w sprawie: 69/JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 28 grudnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA nr pisma w sprawie: 46 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe