Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa budynków usługowo-magazynowo-produkcyjnych przy ul. Improwizacji i ul. K. Wóycickiego w Dzielnicy Bielany
Warszawa,  10  listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2020.EKO        nr pisma w sprawie:  3     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Warszawa,  9  listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 (…) w Dzielnicy Wola
Warszawa, 9  listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.26.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa zespołu hal produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zapleczem biurowo-socjalnym na dz. ewid. 73, 22/3, 71/4, obręb 4-11-13 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2020.APA nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa zespołu hal produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zapleczem biurowo-socjalnym na dz. ewid. 73, 22/3, 71/4, obręb 4-11-13 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2020.APA nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.13.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną zlokalizowanych w rejonie ul. Pawiej oraz ul. Dzielnej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.160.2020.APA nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną zlokalizowanych w rejonie ul. Pawiej oraz ul. Dzielnej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.160.2020.APA nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Modyfikacja sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi na części działek ewid. nr 9/3 i 9/4 oraz na działce ewid. nr 9/5 obręb 1-05-27 przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.35.2020.AOR nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 67 obręb 2-08-16 w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.15.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2020.UPR nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.45.2020.MDA Nr pisma w sprawie:7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.45.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2020.UPR nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2020.UPR nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 9 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.51.2019.IOS  nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz: 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 9 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA (nr pisma w sprawie: 89) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Budowa wielofunkcyjnego centrum Wilanów Park w skład którego wchodzą budynek handlowo – usługowy, teren zieleni urządzonej, hotel, budynek biurowy, (…) przy ul. Uprawnej, ul. Przyczółkowej, ul. Karuzela oraz Alei Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.39.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-11-2020
Budowa wielofunkcyjnego centrum Wilanów Park w skład którego wchodzą budynek handlowo – usługowy, teren zieleni urządzonej, hotel, budynek biurowy, (…) przy ul. Uprawnej, ul. Przyczółkowej, ul. Karuzela oraz Alei Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.39.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-11-2020
Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 4 kondygnacjach nadziemnych wraz z 3 garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 6 listopada 2020 r. OŚ-IV-UII.6220.143.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-11-2020

<< < 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe