Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa osiedla mieszkaniowego Villa Botanica, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 16 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 10, obręb 6-13-05, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 13 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.32.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową (…) oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 13 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 13 listopada 2020 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 12 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.10.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2019.JFI nr pisma w sprawie: 54 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.115.2019.JFI nr pisma w sprawie: 39 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.115.2019.JFI nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.48.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi, przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 9 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 12 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.55.2019.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-11-2020
Budowa stacji paliw Orlen na działce ewid. nr 35/3 oraz części działki ewid. nr 34/1 obręb 4-07-01, przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.47.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-11-2020
Budowa stacji paliw Orlen na działce ewid. nr 35/3 oraz części działki ewid. nr 34/1 obręb 4-07-01, przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UI.6220.47.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-11-2020
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, przy ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 12 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.88.2017.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.145.2019.IOS       ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ewid. nr 9/2 i 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa,  10  listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Rozbudowa istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe dystrybutory czteroproduktowe-ośmiowężowe na istniejącej stacji paliw na dz. ewid. nr 22/2 obręb 4-16-44 przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i (…) w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy
Warszawa,  10 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Placu Powstańców Warszawy
Warszawa, 6 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Budowa budynków usługowo-magazynowo-produkcyjnych przy ul. Improwizacji i ul. K. Wóycickiego w Dzielnicy Bielany
Warszawa,  10   listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2020.EKO        nr pisma w sprawie:   4    ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020

<< < 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe