Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.11.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA nr pisma w sprawie: 41 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ew. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.97.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna
Warszawa, 26 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.148.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2019.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP Nr pisma w sprawie: 62 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2019.SYP Nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2020.SYP       Nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.57.2020.IOS nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Budowa zespołu obiektów składającego się z budynku biurowego z częścią handlowo-usługową, z garażem podziemnym, z niezbędną infrastrukturą techniczną (…) w rejonie Al. Jana Pawła II, Ciepłej i Grzybowskiej, w Dzielnicy Wola
Warszawa,  24  listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.40.2020.AOR nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.43.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.10.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2020
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ewid. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 20 listopada 2020 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UII.6220.50.2020.UPR nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną, ul. Poborzańska w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 20 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.97.2018.JKO nr pisma w sprawie: 68 (UPR) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2020
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ewid. nr 9 obręb 2-05-05 przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 20 listopada 2020 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UII.6220.71.2020.UPR nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2020
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 20 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.60.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 16) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami naziemnymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na części dz. ewid. nr 13, obr. 4-03-03 w Warszawie przy ulicy Talarowej
Warszawa, 23 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.113.2020.APA   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2020
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 23 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 31) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2020
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ew. o nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/3, 48/1, obręb 3-08-07, przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 20 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.64.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 18) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2020

<< < 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe