Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka
Warszawa, 27 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2020.MST nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2020
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ewid. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 26 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2020
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ew. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 26 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.26.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 39   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 27 listopada 2020 r. Znak sprawy: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 26 listopada  2020 r. Znak sprawy: UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.92.2020.MDE Numer pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 26 listopada  2020 r. Znak sprawy: UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.92.2020.MDE Numer pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Warszawa, 27 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA nr pisma w sprawie: 28 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Warszawa, 27 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 27 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2020.MSK Nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 27 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.115.2019.JFI nr pisma w sprawie: 41 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami, przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (...) przy ul. Bokserskiej
Warszawa, 26 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.124.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (...) przy ul. Bokserskiej
Warszawa, 26 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.124.2020.MST nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Warszawa, 23 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.67.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie Al. Becka
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2020.JFI nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE W sprawie : wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), z jednopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Górczewskiej
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA nr pisma w sprawie: 54 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa i przebudowa dróg publicznych wraz z budową trasy tramwajowej w Dzielnicach Targówek i Białołęka
Warszawa, 24 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.98.2020.WKA nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 25 listopada 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020

<< < 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe