Kanał Wyżej
Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi (…) przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2021-01-05
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2021-01-04
Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 4 kondygnacjach nadziemnych wraz z 3 garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 39/1, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Rozbudowa istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe dystrybutory czteroproduktowe-ośmiowężowe na istniejącej stacji paliw na dz. ewid. nr 22/2 obręb 4-16-44 przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ewid. nr 6/3, obręb 4-11-14, przy ul. Utrata w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i parkingowym (…) w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ewid. nr 9/2 i 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowie budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowie oraz nadbudowie kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze (…) przy ul. Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie” na działkach ew. 37, 38, 39 obręb 2-05-01 przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Realizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm na działce ewid. nr 172 obręb 7-11-10, przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci bliźniaków dwulokalowych na dz. ewid. nr 7, 8/1, 9/1 obręb 1-06-67, przy ul. Karbońskiego i ul. Wiedeńskiej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacja parkingu, budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi (...) przy ul. Bokserskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Instalacja do magazynowania produktów naftowych oraz garaż podziemny wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w ramach inwestycji pn. budowa budynku biurowo-usługowego, w rejonie Placu Artura Zawiszy i ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi i wewnętrznymi garażami wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci bliźniaków dwulokalowych na dz. ewid. nr 7, 8/1, 9/1 obręb 1-06-67, przy ul. Karbońskiego i ul. Wiedeńskiej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Totalizator Sportowy” – budynek biurowy przy al. Wyścigowej na dz. ew. nr 33/6, 35, 36 obręb 1-08-15 i dz. ew. nr 35, 10/1, 10/2 obręb 1-08-16, w Dzielnicy Mokotów i Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 94, 99 i 100, obręb 1-05-01, przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-31
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami przy ul. Górczewskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej 69
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Budowa wielofunkcyjnego centrum Wilanów Park w skład którego wchodzą budynek handlowo – usługowy, teren zieleni urządzonej, hotel,(…) przy ul. Uprawnej, ul. Przyczółkowej, ul. Karuzela oraz Alei Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej w Dz. Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ew. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-29
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-28
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 71, obręb 2-07-04, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Rozbudowa części technologicznej stacji A1 Kabaty wraz z przebudową i rozbiórką części tunelu szlakowego B1 oraz rozbudową części technologicznej układu torowego stacji A1 Kabaty przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa „hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…)” przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i parkingowym (…) w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa i eksploatacji budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ewid. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ewid. nr 6/3, obręb 4-11-14, przy ul. Utrata w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ewid. nr 6/3, obręb 4-11-14, przy ul. Utrata w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 71, obręb 2-07-04, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-23
Instalacja dwóch agregatów prądotwórczych na istniejących fundamentach zlokalizowanego na dz. ewid. nr 27, obręb 4-07-05, przy ul. Szlacheckiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-22
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową (kwartały MU/W 12, 13, 14, 15, 16)” w obrębie 1-07-15 przy al. Polski Walczącej róg al. Józefa Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-22
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2 przy ul. Towarowej i ul. Prostej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-22
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-22
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji w ul. Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej i w projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-22
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-22
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-21
Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 67 obręb 2-08-16 w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-21
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Bystrej/Radzymińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-21
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Bystrej/Radzymińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-21
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 10, obręb 6-13-05, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-21
Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 4 kondygnacjach nadziemnych wraz z 3 garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 39/1, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Placu Powstańców Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa hali technologiczno-magazynowej i nawy magazynowej hali sortowni dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ewid. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa hali technologiczno-magazynowej i nawy magazynowej hali sortowni dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ewid. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków biurowych zlokalizowanych na dz. ewid. nr 75/15, 75/16, obręb 4-06-09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków biurowych zlokalizowanego na dz. ewid. nr 75/15, 75/16, obręb 4-06-09, przy ul. Gołdapskiej 7, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-18
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Budowie budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na działce ewid. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym na części działki 161/2 oraz działce nr 150/3, obręb 2 09-09, przy ul. Silnikowej, w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania” zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-16
Budowa zespołu hal przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na dz. ewid. nr 73, 22/3, 71/4, obręb 4-11-13 w dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-16
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach ewid. 107/1, 107/2, 107/3 obręb 2-09-01 przy ul. Leszczyńskiego 33 w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III) na dz. ewid. nr 60/3, 60/4, 60/5 obręb 3-11-21, przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach ewid. 107/1, 107/2, 107/3 obręb 2-09-01 przy ul. Leszczyńskiego 33 w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Rembertow oraz w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa drogowego frontu rozładunkowego dla autocystern, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/4 obręb 2-06-05, na dz. ew. nr 69, 23/10, 23/1 obręb 2-06-07 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w trzech budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…) przy ul. Wyrzykowskiego, w dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa stacji paliw Orlen przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha realizowanych na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-15
Budowa studni wierconej o wydajności > 10,0 m3, na działce ewid. nr 147, obręb 3-13-01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-13
Budowa drogowego frontu rozładunkowego dla autocystern, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/4 obręb 2-06-05, na dz. ew. nr 69, 23/10, 23/1 obręb 2-06-07 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ewid. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków biurowych zlokalizowanego na dz. ewid. nr 75/15, 75/16, obręb 4-06-09, przy ul. Gołdapskiej 7, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa studni wierconej o wydajności > 10,0 m3, na działce ewid. nr 147, obręb 3-13-01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ewid. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie Al. Becka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzysząca infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na dz. ewid. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ewid. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ewid. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-11
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granicy m.st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą techniczną przy ul. Warzelniczej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Budowa szesnastu budynków, dwunastu mieszkalnych wielorodzinnych, trzech biurowych oraz budynku hotelu, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Jagiellońskiej 82 w Dzielnicy Praga-Północ
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Budowa szesnastu budynków, dwunastu mieszkalnych wielorodzinnych, trzech biurowych oraz budynku hotelu, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Jagiellońskiej 82 w Dzielnicy Praga-Północ
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-10
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej 69
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-09
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-09
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-09
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami -usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2 przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-09
Budowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od komory M-52 do rejonu STP Mory A – ul. Mory na terenie Dzielnicy Ursus, Bemowo, Włochy w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-09
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 40/6, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 48, 49, 104/1, 104/2, obręb 4-06-30 w rejonie ul. Zakątnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa budynku biurowego z funkcją usługową w parterze budynku, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy skrzyżowaniu ul. Opaczewskiej oraz al. Bohaterów Września w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 40/6, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 48, 49, 104/1, 104/2, obręb 4-06-30 w rejonie ul. Zakątnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa budynku biurowego z funkcją usługową w parterze budynku, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy skrzyżowaniu ul. Opaczewskiej oraz al. Bohaterów Września w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, gazowymi kotłowniami kontenerowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąty Grodziskie 19 i 23 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej drogi gminnej nr 640052W, drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ew. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej drogi gminnej nr 640052W, drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-08
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Rzecznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-07
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-07
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Rzecznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-07
Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ew. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-07
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-04
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ewid. nr 4, 5, 6/5 i 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-04
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-04
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ew. nr 34, 35, cz. 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ew. nr 34, 35, cz. 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 81/2, 81/3 i części działki 81/1, obręb 4-05-06, przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ew. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Placu Powstańców Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami, przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 109, obręb 2-09-09 w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 111/1, 111/41 obręb 6-11-02 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 111/1, 111/41 obręb 6-11-02 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87, 88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Municypalnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 109, obręb 2-09-09 w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi przy ul. Annopol 4
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnych oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Marynarskiej /Suwak
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na działce ew. nr 182/6 obręb 1-06-80, przy ul. Przekornej 37, 37A w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Pląsy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnych oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Marynarskiej /Suwak
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-03
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 32, 33, 35, 36/1, 168/1, 168/2, 169, obręb 7-11-11 przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie (…) przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Zabudowa magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Municypalnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi na dz. ew. nr 57, 58, 9/5, obręb 2-05-03, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie (…) przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Zabudowa magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Municypalnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie al. Becka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami naziemnymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na części dz. ew. nr 13, obr. 4-03-03 w Warszawie przy ulicy Talarowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie al. Becka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-01
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ewid. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-30
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ew. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami, przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie Al. Becka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Górczewskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), z jednopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa i przebudowa dróg publicznych wraz z budową trasy tramwajowej w Dzielnicach Targówek i Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (...) przy ul. Bokserskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (...) przy ul. Bokserskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-27
Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ew. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-26
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-26
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-26
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-26
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa zespołu obiektów składającego się z budynku biurowego z częścią handlowo-usługową, z garażem podziemnym, z niezbędną infrastrukturą techniczną (…) w rejonie Al. Jana Pawła II, Ciepłej i Grzybowskiej, w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-25
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ewid. nr 9 obręb 2-05-05 przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-24
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ewid. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-24
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-24
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami naziemnymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na części dz. ewid. nr 13, obr. 4-03-03 w Warszawie przy ulicy Talarowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną, ul. Poborzańska w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-24
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ew. o nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/3, 48/1, obręb 3-08-07, przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-23
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-23
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych(…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-23
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha realizowanych na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-23
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-23
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowie w tym miejscu nowej stacji paliw przy ul. 3-Maja 1A na dz. ewid. nr 5 obręb 5-06-03” w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-23
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-20
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-20
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-20
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-19
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-19
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-19
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-19
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-19
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą techniczną przy ul. Warzelniczej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-19
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą techniczną przy ul. Warzelniczej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-19
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi na dz. ew. nr 57, 58, 9/5, obręb 2-05-03, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-18
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6, obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-18
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 26/21, 26/23, 30 i 33 obręb 1-08-20 przy ul. Osmańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-18
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha realizowanych na potrzeby budynku mieszkalnego (…) w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-18
Budowa ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-17
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6, obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-17
Budowa osiedla mieszkaniowego Villa Botanica, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 10, obręb 6-13-05, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową (…) oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi, przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
Budowa stacji paliw Orlen na działce ewid. nr 35/3 oraz części działki ewid. nr 34/1 obręb 4-07-01, przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-13
Budowa stacji paliw Orlen na działce ewid. nr 35/3 oraz części działki ewid. nr 34/1 obręb 4-07-01, przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-13
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-13
Rozbudowa istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe dystrybutory czteroproduktowe-ośmiowężowe na istniejącej stacji paliw na dz. ewid. nr 22/2 obręb 4-16-44 przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Placu Powstańców Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, przy ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ewid. nr 9/2 i 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa budynków usługowo-magazynowo-produkcyjnych przy ul. Improwizacji i ul. K. Wóycickiego w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i (…) w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa budynków usługowo-magazynowo-produkcyjnych przy ul. Improwizacji i ul. K. Wóycickiego w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną zlokalizowanych w rejonie ul. Pawiej oraz ul. Dzielnej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Modyfikacja sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi na części działek ewid. nr 9/3 i 9/4 oraz na działce ewid. nr 9/5 obręb 1-05-27 przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa zespołu hal produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zapleczem biurowo-socjalnym na dz. ewid. 73, 22/3, 71/4, obręb 4-11-13 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa zespołu hal produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zapleczem biurowo-socjalnym na dz. ewid. 73, 22/3, 71/4, obręb 4-11-13 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 (…) w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną zlokalizowanych w rejonie ul. Pawiej oraz ul. Dzielnej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-12
Budowa zespołu budynków mieszkalnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz: 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 67 obręb 2-08-16 w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-10
Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 4 kondygnacjach nadziemnych wraz z 3 garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-09
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-09
Budowa wielofunkcyjnego centrum Wilanów Park w skład którego wchodzą budynek handlowo – usługowy, teren zieleni urządzonej, hotel, budynek biurowy, (…) przy ul. Uprawnej, ul. Przyczółkowej, ul. Karuzela oraz Alei Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-09
Budowa wielofunkcyjnego centrum Wilanów Park w skład którego wchodzą budynek handlowo – usługowy, teren zieleni urządzonej, hotel, budynek biurowy, (…) przy ul. Uprawnej, ul. Przyczółkowej, ul. Karuzela oraz Alei Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-09
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin w rejonie ul. M. Kątskiego i A. Fleminga
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-09
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…)przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-06
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-06
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-06
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III), przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-06
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-06
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 32, 33, 35, 36/1, 168/1, 168/2, 169, obręb 7-11-11 przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-06
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) przy ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówe
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-06
Rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 81/2, 81/3 i części działki 81/1, obręb 4-05-06, przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, gazowymi kotłowniami kontenerowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Kąty Grodziskie 19 i 23 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87, 88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ewid. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-05
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-04
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-03
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-03
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-03
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-03
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami wraz (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-03
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową (kwartały MU/W 12, 13, 14, 15, 16)” w obrębie 1-07-15 przy al. Polski Walczącej róg al. Józefa Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ewid. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ewid. nr 39/1, nr 40 i nr 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzysząca infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa zespołu obiektów składającego się z budynku biurowego z częścią handlowo-usługową, (…) oraz budynku usługowego o funkcji hotelowej (…) w rejonie Al. Jana Pawła II, Ciepłej i Grzybowskiej, w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa zespołu obiektów składającego się z budynku biurowego z częścią handlowo-usługową, (…) oraz budynku usługowego o funkcji hotelowej (…) w rejonie Al. Jana Pawła II, Ciepłej i Grzybowskiej, w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-(…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, (…) przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-02
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przewodami tłocznymi w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa i przebudowa dróg publicznych wraz z budową trasy tramwajowej w Dzielnicach Targówek i Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej, budynku trafostacji, likwidacja parkingu oraz budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Bokserskiej w Dz. Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
„Budowa studni wierconej o wydajności > 10,0 m3”, na działce ewid. nr 147, obręb 3-13-01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ewid. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami naziemnymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na części dz. ew. nr 13, obr. 4-03-03 w Warszawie przy ulicy Talarowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Modyfikacja sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi na części działek ewid. nr 9/3 i 9/4 oraz na działce ewid. nr 9/5 obręb 1-05-27 przy ul. Zawodzie 16, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Modyfikacja sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi na części działek ewid. nr 9/3 i 9/4 oraz na działce ewid. nr 9/5 obręb 1-05-27 przy ul. Zawodzie 16, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym przy ul. Górczewskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym na części działki nr ewid. 161/2 oraz działce nr ewid. 150/3, obręb 2 09-09, przy ul. Silnikowej, w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym przy ul. Górczewskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-30
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-29
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul.Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-29
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul.Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-29
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-29
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm na działce ew. nr 172 obręb 7-11-10 przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-29
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3, obręb 4-07-13, przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-29
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-29
Budowa „hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…)” przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa i eksploatacji budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowie w tym miejscu nowej stacji paliw przy ul. 3-Maja 1A na dz. ewid. nr 5 obręb 5-06-03 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 26/21, 26/23, 30 i 33 obręb 1-08-20 przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowie w tym miejscu nowej stacji paliw przy ul. 3-Maja 1A na dz. ewid. nr 5 obręb 5-06-03 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ew. nr 9 obręb 2-05-05 przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 67, 90, 91, obręb 2-04-04, przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-27
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Instalacja dwóch agregatów prądotwórczych na istniejących fundamentach zlokalizowanego na dz. ewid. nr 27, obręb 4-07-05, przy ul. Szlacheckiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą” w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ewid. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-26
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa Domów Seniora przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II (na odcinku al. Solidarności – pl. Grunwaldzki), ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 11 obręb 7-06-02 przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 3 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Lazurowej (Nowolazurowej) na odc. od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Przebudowa Stacji Paliw Płynnych Orlen S.A. na działce. ewid. nr 7 obręb 6-01-09, przy ul. Srebrnej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Bystrej/Radzymińskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa „4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami” przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego, przy ul. Dzieci Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-22
Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w trzech budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, (…) przy ul. Wyrzykowskiego w Warszawie w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-21
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-21
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na działce ew. nr 182/6 obręb 1-06-80, przy ul. Przekornej 37, 37A w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-21
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-21
Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w trzech budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, (…) przy ul. Wyrzykowskiego w Warszawie w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-21
Budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 94, 99 i 100, obręb 1-05-01, przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-21
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ewid. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Realizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami (…) przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzysząca infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzysząca infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Rozbudowa części technologicznej stacji A1 Kabaty wraz z przebudową i rozbiórką części tunelu szlakowego B1 oraz rozbudową części technologicznej układu torowego stacji A1 Kabaty przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Rozbudowa części technologicznej stacji A1 Kabaty wraz z przebudową i rozbiórką części tunelu szlakowego B1 oraz rozbudową części technologicznej układu torowego stacji A1 Kabaty przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie al. Becka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Rozbudowa części technologicznej stacji A1 Kabaty wraz z przebudową i rozbiórką części tunelu szlakowego B1 oraz rozbudową części technologicznej układu torowego stacji A1 Kabaty przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-19
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-19
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ewid. nr 9/2 i 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym (…) (etap I i II), w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 (…) w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Budowa dwóch budynków biurowych z usługami w parterach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym (…) (etap I i II), w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Przedpole w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ewid. nr 9/2 i 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ew. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
Budowa ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) przy ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
Budowa ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
Budowa ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową (kwartały MU/W 12, 13, 14, 15, 16)” w obrębie 1-07-15 przy al. Polski Walczącej róg al. Józefa Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 10, obręb 6-13-05, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 10, obręb 6-13-05, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha realizowanych na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-14
Budowa dróg - nr 640037W ul. Codziennej od ul. Młodzieńczej do ul. Rolanda/Spójni, nr 640052W ul. Figara od ul. Czerwonej Jarzębiny do mostu nad Kanałem Bródnowskim, nr 640275W ul. W. Łokietka od mostu nad Kanałem Bródnowskim do ul. Nowo-Trockiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-13
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm na działce ew. nr 172 obręb 7-11-10 przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-13
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021 – 2024
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-12
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (…) przy Al. Jerozolimskich 44
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-12
Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-12
Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-12
Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-12
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na działce ewid. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-12
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-12
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), z jednopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej na terenie Polfa Tarchomin, w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami (…) przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami (…) przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Placu Powstańców Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30.
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-07
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ewid. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-06
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnych oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Marynarskiej /Suwak
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-06
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ew. nr 9 obręb 2-05-05 przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-06
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową (kwartały MU/W 12, 13, 14, 15, 16)” w obrębie 1-07-15 przy al. Polski Walczącej róg al. Józefa Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-06
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-06
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ew. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa i przebudowa dróg publicznych wraz z budową trasy tramwajowej w Dzielnicach Targówek i Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa i przebudowa dróg publicznych wraz z budową trasy tramwajowej w Dzielnicach Targówek i Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa i przebudowa dróg publicznych wraz z budową trasy tramwajowej w Dzielnicach Targówek i Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Rozbudowa istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe dystrybutory czteroproduktowe-ośmiowężowe na istniejącej stacji paliw na dz. ew. nr 22/2 obręb 4-16-44 przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Rozbudowa istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe dystrybutory czteroproduktowe-ośmiowężowe na istniejącej stacji paliw na dz. ew. nr 22/2 obręb 4-16-44 przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowanych y ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Płd
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnych oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Marynarskiej /Suwak w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego, przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87, 88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym przy ul. Modlińskiej 146
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnych oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Marynarskiej /Suwak w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie al. Becka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie al. Becka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (...)w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze B, C, D i budynku usługowego A, z jednopoziomowym garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospoda
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego, przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-02
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami przy ul. Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-01
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-01
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-01
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-01
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w rejonie ul. Bernardyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-01
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-01
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-01
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-30
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-30
Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi i wewnętrznymi garażami wraz z zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Prymasa Augusta Hlonda w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-30
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-30
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-30
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), przy ul. Modularnej 17
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 26/21, 26/23, 30 i 33 obręb 1-08-20 przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na działce ew. nr 182/6 obręb 1-06-80, przy ul. Przekornej 37, 37A w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 26/21, 26/23, 30 i 33 obręb 1-08-20 przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa hali technologiczno-magazynowej i nawy magazynowej hali sortowni dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa hali technologiczno-magazynowej i nawy magazynowej hali sortowni dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-28
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-28
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-28
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-28
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi na dz. ew. nr 57, 58, 9/5, obręb 2-05-03, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Rembertów oraz w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Rembertów oraz w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ew. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ew. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 67 obręb 2-08-16 w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-25
Budowa drogowego frontu rozładunkowego dla autocystern, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/4 obręb 2-06-05, na dz. ew. nr 69, 23/10, 23/1 obręb 2-06-07 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-24
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-24
Budowa drogowego frontu rozładunkowego dla autocystern, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/4 obręb 2-06-05, na dz. ew. nr 69, 23/10, 23/1 obręb 2-06-07 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-24
Budowa drogowego frontu rozładunkowego dla autocystern, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/4 obręb 2-06-05, na dz. ew. nr 69, 23/10, 23/1 obręb 2-06-07 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-24
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-24
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym na części działki 161/2 oraz działce nr 150/3, obręb 2 09-09, przy ul. Silnikowej, w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym na części działki 161/2 oraz działce nr 150/3, obręb 2 09-09, przy ul. Silnikowej, w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Prostej 69
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-23
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-22
Budowa „hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…)” przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-22
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3, obręb 4-07-13, przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-22
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-18
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-18
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-18
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II, ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-18
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) przy ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej w Dz. Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-16
Budowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od komory M-52 do rejonu STP Mory A - ul. Mory na terenie Dzielnicy Ursus, Bemowo, Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-16
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ew. nr 2/5, 2/9, 2/10, 4/6, 4/7 obręb 1-08-32 przy ul. Pląsy w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-16
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-16
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-16
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu (...) przy ul. Bystrej/Radzymińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-15
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II ), ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-15
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-15
Budowa studni wierconej o wydajności pow. 10,0 m3, na działce ew. nr 147, obręb 3 13 01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-15
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-14
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego „Liberty Tower” z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-14
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię) przy ul. Modularnej 17
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-11
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-11
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-11
Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ew. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ew. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ew. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Placu Powstańców Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Placu Powstańców Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Placu Powstańców Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej, budowa drogi gminnej nr 640052W - ul. Figara; budowa drogi gminnej nr 640275W - ul. Władysława Łokietka w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, gazowymi kotłowniami kontenerowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąty Grodziskie 19 i 23 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, gazowymi kotłowniami kontenerowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąty Grodziskie 19 i 23 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-10
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczna i drogową na dz. ew. 45, obręb. 61205 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-09
Instalacja do magazynowania produktów oraz garaż podziemny w ramach inwestycji pn. budowa budynku biurowo-usługowego, z wielopoziomowym garażem podziemnym, zjazdami z drogi publicznej (…) w rejonie Pl. Zawiszy i ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-08
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-08
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-08
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-08
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 94, 99 i 100, obręb 1-05-01, przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-08
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-08
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 11/3, 6/1 obręb 1-06-61, w rejonie ul. Gratyny w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-07
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Budowa studni wierconej o wydajności powyżej 10,0 m3, na działce ew. nr 147, obręb 3 13 01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6, obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowie budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowie oraz nadbudowie kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 (…) w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-04
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 32, 33, 35, 36/1, 168/1, 168/2, 169, obręb 7-11-11 przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 81/2, 81/3 i części działki 81/1, obręb 4-05-06, przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-03
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-03
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-03
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-03
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-03
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ew. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-03
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Municypalnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-01
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym przy ul. Towarowej/Siennej
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-01
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Pląsy w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-01
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-01
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-01
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-01
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w 4 budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w 4 budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin przy ul. M. Kątskiego i A. Fleminga
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ew. o nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/3, 48/1, obręb 3-08-07, przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-31
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), (…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami, przy ul. Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III) na dz. ew. nr 60/3, 60/4, 60/5 obręb 3-11-21, przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, przy ul. Jutrzenki w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki, na działkach ew. nr 23/21, 23/37 obręb 1-05-14 przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-28
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami naziemnymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na części dz. ew. nr 13, obr. 4-03-03 przy ulicy Talarowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6, obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 18/9, 19/10, 20/10, 22/10, 23/12, 24/17, 26/20, 27/11, 27/14, obręb 1-10-25, w rejonie ul. Oś Królewska
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami naziemnymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na części dz. ew. nr 13, obr. 4-03-03 przy ulicy Talarowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ew. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ew. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie (..) przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6, obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową (kwartały MU/W 12, 13, 14, 15, 16) przy al. Polski Walczącej róg al. Józefa Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-27
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Budowa i eksploatacji budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Budowa i eksploatacji budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 18/9, 19/10, 20/10, 22/10, 23/12, 24/17, 26/20, 27/11, 27/14, obręb 1-10-25, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowa i rozbudowa stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowa urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów w Dzielnicy Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-26
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej (…) przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-25
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39/1, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-25
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-25
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al.Jana Pawła II (na odcinku al. Solidarności – pl. Grunwaldzki) ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ew. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną projektowaną na działce ew. nr 11/3, 6/1 obręb 1-06-61, Dzielnica Wilanów w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną projektowaną na działce ew. nr 11/3, 6/1 obręb 1-06-61, Dzielnica Wilanów w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-24
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ew. nr 9 obręb 2-05-05 przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha (…) w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha (…) w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego w rejonie ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną , w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-21
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-19
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej, budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-18
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej, budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Bruzdowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-18
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-18
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-17
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-17
Realizacji punktu zbierania złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce ew. nr 3/21 obręb 4-11-21, przy ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-13
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-12
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) przy ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-12
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) przy ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-12
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87,88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-12
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-11
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-11
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-11
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-11
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-11
Budowa budynku biurowo-usługowego, z wielopoziomowym garażem podziemnym, zjazdami z drogi publicznej, dojściem i dojazdem do budynku, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w rejonie placu Zawiszy i ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-11
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na dz.ew. 45, obr. 61205, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-11
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-07
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-07
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-07
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-07
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-06
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-06
Przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowa i rozbudowa stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowa urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów w Dzielnicy Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-06
Zainstalowanie systemów LTE800, UMTS900 w Zespole Urządzeń P4 WAR2156C na dz. ew. nr 44, obręb 3-13-30, przy ul. Masłowieckiej 11, w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-06
Budowa jednokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z parkingiem naziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części dz. ew. nr 3 obręb 1-11-17, przy ul. Rosoła w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-06
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-06
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w terenie, ze zjazdami z dróg publicznych i infrastrukturą techniczną przy ul. Pasymskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-05
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na działce ew. nr 62/1 i 75/11, obręb 4 06 09, przy ul. Gołdapskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-05
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w terenie, ze zjazdami z dróg publicznych i infrastrukturą techniczną przy ul. Pasymskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-05
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu (...) przy ul. Bystrej/Radzymińskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Bystrej/Radzymińskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 (…) w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Budowa budynku biurowo-usługowego, z wielopoziomowym garażem podziemnym, zjazdami z drogi publicznej, dojściem i dojazdem do budynku, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Warszawie w dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 (…) w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-04
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Karolkowej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-03
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3, obręb 4-07-13, przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-03
Rozbudowa parkingu przy sklepie Decathlon, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/9, 8/2 obręb 2-07-14, przy al. Krakowskiej 81 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-03
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-03
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-03
Budowa trzynastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w czterech budynkach, garażami podziemnymi (...) przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-03
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB przy ul. Jutrzenki
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-31
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB przy ul. Jutrzenki
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-31
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-31
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji w ulicach Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej i w projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD oraz przepompowni ścieków w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-31
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-30
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-30
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym (..) przy ul. Górczewskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-30
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej 69.
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-30
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-29
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-29
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-29
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-29
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-29
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-29
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A) z (…) zagospodarowaniem terenu przy ul. Pożaryskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-29
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa parkingu naziemnego przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-28
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-28
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą” na dz. ew. nr 44/12 (część), 43/32 (część), 43/29 oraz 46/2, obręb 3-08-06, w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-28
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-28
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-28
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-28
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi, usługami w parterze oraz drugorzędnym układem drogowym i infrastrukturą przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-27
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-27
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-27
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-27
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego „Liberty Tower” z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30.
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87, 88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą, przy ul. Gniewkowskiej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-24
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 21/4, obręb 6-14-03, przy ul. Gniewkowskiej, w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 21/4, obręb 6-14-03, przy ul. Gniewkowskiej, w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi (...) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów , przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ew. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ew. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-20
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą” w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Zainstalowanie systemów LTE800, UMTS900 w Zespole Urządzeń P4 WAR2156C na dz. ew. nr 44, obręb 3-13-30, przy ul. Masłowieckiej 11, w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Zainstalowanie systemów LTE800, UMTS900 w Zespole Urządzeń P4 WAR2156C na dz. ew. nr 44, obręb 3-13-30, przy ul. Masłowieckiej 11, w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów”, na dz. ew. nr 69/17, obręb 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów”, na dz. ew. nr 69/17, obręb 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów”, na dz. ew. nr 69/17, obręb 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile 26090_Ogórkowa na dz. ew. nr 5/3, obręb 3-14-26, przy ul. Ogórkowej 96 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami, infrastrukturą techniczną przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT10163 WAW_UMIŃSKIEGO, zlokalizowanej przy ul. Rechniewskiego 9a w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-16
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-14
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-14
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-14
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-14
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-14
Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze jednego z nich, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Aluzyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-14
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II, ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowie i budowie trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-13
Realizacja punktu zbierania złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce ew. nr 3/21 obręb 4-11-21, przy ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-13
Montaż instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. nr 26059, na istniejącym obiekcie budowlanym, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, dz. nr ew. 16 obręb 6-05-04, w Dzielnicy Wola, na dachu budynku biurowego
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na dz. ew. nr 45, obręb 6-12-05 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…) przy ul. Prymasa Augusta Hlonda
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowa i rozbudowa stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowa urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową (kwartały MU/W 12, 13, 14, 15, 16) w obrębie 1-07-15 przy al. Polski Walczącej róg al. Józefa Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym elementy małej architektury, ogrodzenie, infrastrukturę techniczną przy ul. Prymasa Augusta Hlonda Dzielnica Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową (kwartały MU/W 12, 13, 14, 15, 16) w obrębie 1-07-15 przy al. Polski Walczącej róg al. Józefa Becka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki, na działkach ew. nr 45/1, 45/2, 45/4, 45/16 obręb 1-05-27, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowa i rozbudowa stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowa urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-09
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi na dz. ew. nr 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 108, 109, 110 i 121 oraz części dz. ew. nr 125 i 126 obręb 4-16-21, przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin, w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-06
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów, na działce ew. nr 62/1 i 75/11 obręb 4-06-09 przy ul. Gołdapskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi przy ul. Żupniczej i Mińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi przy ul. Żupniczej i Mińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr81/2, 81/3 i części działki 81/1 obręb 4-05-06 przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Rozbudowa parkingu przy sklepie Decathlon, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/9, 8/2 obręb 2-07-14, przy al. Krakowskiej 81 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-03
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 (…) w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-02
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile 26090_Ogórkowa na dz. ew. nr 5/3, obręb 3-14-26, przy ul. Ogórkowej 96 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-01
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-01
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Polskiej i 7-KUL
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-01
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ew. nr 9 obręb 2-05-05 przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-01
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile 26090_Ogórkowa na dz. ew. nr 5/3, obręb 3-14-26, przy ul. Ogórkowej 96 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-01
Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT10163 WAW_UMIŃSKIEGO, zlokalizowanej przy ul. Rechniewskiego 9a w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-01
Montaż instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. nr 26059, na istniejącym obiekcie budowlanym, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 w Dzielnicy Wola, m.st. Warszawy, na dachu budynku biurowego
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-01
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-30
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną , przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-30
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-30
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-29
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-29
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-29
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-29
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-29
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-29
Budowa zespołu dwóch budynków o funkcji usługowo-biurowej i usługowo-biurowo-mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Łuckiej/Prostej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Zabudowa usługowa, biurowa i hotelowa z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budowa podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, na dz. ew. nr 96/53, 96/59 obręb 3-08-05, dz. ew. nr 57 obręb 3-08-07, z zapleczem budowy na dz. ew. nr 96/58, 96/66, 96/57, 96/67, 96/56 obręb 3-08-05, przy ul. Chełmżyńskiej 180
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Etapowa rozbudowa i przebudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami(…) przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ew. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ew. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ew. o nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/3, 48/1, obręb 3-08-07, przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 44/12 (część), 43/32 (część), 43/29 oraz 46/2, obręb 3-08-06, w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-25
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-24
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-24
Zainstalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych – Instalacji radiokomunikacyjnej BT10786 WA_LIGOCKA, zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym przy ul. Ligockiej 8 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-24
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-24
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-24
Realizacja punktu zbierania złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce ew. nr 3/21 obręb 4-11-21, przy ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-24
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 38/3, 38/8, 34/2, części dz. ew. nr 46/3 obręb 3-08-07 przy ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39/1, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-23
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-22
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-22
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-22
Zabudowa mieszkalno-usługowo-handlowa z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo)
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III) na dz. ew. nr 60/3, 60/4, 60/5 obręb 3-11-21, przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (...) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na dz. ew. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa „Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w Warszawie” (etapy 2-6), w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-18
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-17
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-17
Rozbudowa parkingu przy sklepie Decathlon, na dz. ew. nr 7/2, 7/3, 7/9, 8/2 obręb 2-07-14, przy al. Krakowskiej 81 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-17
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Prostej 69
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa parkingu naziemnego, przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomienie instalacji do powlekania płytek PCB, przy ul. Jutrzenki
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz budynku usługowego z jednopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi przy ul. Annopol 4
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami przy ul. Górczewskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-16
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami przy ul. Górczewskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-15
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-15
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-15
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 18/9, 19/10, 20/10, 22/10, 23/12, 24/17, 27/11, 27/14, obręb 1-10-25, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-12
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-12
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-12
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-12
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), (…) przy ul. Modularnej 17.
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-12
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), (…) przy ul. Modularnej 17.
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-12
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo przy ul. Sprawnej w dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na Obiekt Centrum Przetwarzania Danych Cyfrowych (serwerownię), (…) przy ul. Modularnej 17.
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Pląsy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer „WAR2321D” na dachu budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 190, obręb 3-01-03, przy ul. Walecznych 7
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT10163 WAW_UMIŃSKIEGO, zlokalizowanej przy ul. Rechniewskiego 9a
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-10
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 34/8 przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ew. o nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/3, 48/1, obręb 3-08-07, przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa trzynastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w czterech budynkach, garażami podziemnymi, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo-logistycznego ze sprzedażą hurtową bez detalicznej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa i eksploatacji zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej, z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Płochocińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa i eksploatacji zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej, z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Płochocińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, , przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III), przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-08
Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Człuchowskiej w Warszawie - III etap
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-05
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
„Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
„Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-03
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-02
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu, przy ul. Działkowej 85 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej pasmo Pruszkowskie - zadanie 1, odcinek II
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ew. nr 4 i 5 obręb 1-05-07 przy ul. Antoniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu, przy ul. Działkowej 85 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer „WAR2321D” na dachu budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 190, obręb 3-01-03, przy ul. Walecznych 7 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w 4 budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul. Towarowej/ul. Siennej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer „WAR2321D” na dachu budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 190, obręb 3-01-03, przy ul. Walecznych 7 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul. Towarowej/ul. Siennej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT10163 WAW_UMIŃSKIEGO, zlokalizowanej przy ul. Rechniewskiego 9a w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul. Towarowej/ul. Siennej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…) przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa kanalizacji ściekowej (…) w ulicach Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej i w projektowanych ulicach: 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przewodami tłocznymi w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…), które zlokalizowane będą przy ul. Odkrytej (…) w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 67, 90, 91, obręb 2-04-04, przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce ew. nr 9 obręb 2-05-05 przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, na dz. ew. nr 41/2 i 41/5 obręb 2-03-02 przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, na dz. ew. nr 41/2 i 41/5 obręb 2-03-02 przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na części działki ew. nr 182/6 obręb 1-06-80, przy ul. Przekornej 37, 37A w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie na działkach ew. 37, 38, 39 obręb 2-05-01 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Libretto Park - zabudowa usługowa, biurowa i hotelowa z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Emilii Plater 51
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Emilii Plater 51
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Libretto Park - zabudowa usługowa, biurowa i hotelowa z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowę budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowę oraz nadbudowę kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 21/4, obręb 6 14-03, przy ul. Gniewkowskiej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Emilii Plater 51
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-29
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku (...) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 13 oraz części dz. ew. nr 37, obręb 5-03-08, przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej , w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
„Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
„Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 18/9, 19/10, 20/10, 22/10, 23/12, 24/17, 27/11, 27/14, obręb 1-10-25, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 18/9, 19/10, 20/10, 22/10, 23/12, 24/17, 27/11, 27/14, obręb 1-10-25, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-28
Budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 21/4, obręb 6-14-03, przy ul. Gniewkowskiej, w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 21/4, obręb 6-14-03, przy ul. Gniewkowskiej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Pląsy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, przy ul. Kolejowej, w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Zainstalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych – Instalacji radiokomunikacyjnej BT10786 WA_LIGOCKA, zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym przy ul. Ligockiej 8 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…), przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (...) przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Zainstalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych – Instalacji radiokomunikacyjnej BT10786 WA_LIGOCKA, zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym przy ul. Ligockiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-27
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą tech. przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła , ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Zabudowa mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo-usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-25
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą tech. przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-22
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-22
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-22
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-21
Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Człuchowskiej – III ETAP
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-19
Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Człuchowskiej - III etap
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-19
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na przy ul. Bokserskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-18
Etapowa rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz: 5, 6, 7 wraz z parkingiem naziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-18
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-18
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-18
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-14
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (II etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-14
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów” przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-14
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-14
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-14
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…) przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-13
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), z jednopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-13
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu, przy ul. Działkowej 85
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-13
Posadowienie kontenerowej stacji paliw przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-13
Realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-12
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-12
Budowa osiedla 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w terenie (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-12
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-12
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1, obręb 4-10-14, przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-12
Budowa magistrali wodociągowej zasilającej Pasmo Pruszkowskie
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-08
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nowo-Człuchowskiej, Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-08
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną, przy ul.Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-08
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-07
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-07
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-07
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-07
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-06
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-06
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-05
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu przy ul. Działkowej 85 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-05
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II, ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-05
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II, ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz.
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-05
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-30
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-30
Zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-biurowo-usługowa z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-30
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-28
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-28
Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie przy ul. Strażackiej/ul. Stężyckiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-27
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-27
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 67, 90, 91, obręb 2-04-04, przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-27
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej na terenie Polfa Tarchomin w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga w dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-27
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B,C,D) i budynku usługowego (A) (…) przy ul. Pożaryskiego w dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-27
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-24
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-23
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej – II ETAP
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-22
Budowa magistrali wodociągowej zasilającej Pasmo Pruszkowskie
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-22
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nowo-Człuchowskiej, Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-22
Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT10163 WAW_UMIŃSKIEGO, zlokalizowanej przy ul. Rechniewskiego 9a.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-21
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego, przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-20
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-20
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-20
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-17
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III) na dz. ew. nr 60/3, 60/4, 60/5 obręb 3-11-21, przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-17
Budowa budynku kotłowni K2 wraz z instalacjami wewnętrznymi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum kardiologii ambulatoryjnej (etap III) na dz. ew. nr 60/3, 60/4, 60/5 obręb 3-11-21, przy ul. Alpejskiej 42 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-17
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-17
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-16
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-16
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego przy ul. Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-15
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 94, 99 i 100, obręb 1-05-01, przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-15
Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi i garażami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Augusta Hlonda
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” na dz. ew. nr 67, 90, 91, obręb 2-04-04, przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Budowa trzynastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w czterech budynkach, garażami podziemnymi, (…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Zainstalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych – Instalacji radiokomunikacyjnej BT10786 WA_LIGOCKA, zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym przy ul. Ligockiej 8 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-14
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-10
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-09
"Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-07
Budowa „hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…)” przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-07
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą” w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-01
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa. Wyjaśnienie treści decyzji nr 110/OŚ/2017 z 30 stycznia 2017 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.103.2016.SPA.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-01
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa. Wyjaśnienie treści decyzji nr 1576/OŚ/2016 z 29 grudnia 2016 r. znak OŚ-IV-UII.6220.150.2015.WKA.
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-01
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer WAR1308C na dachu budynku na dz. ew. nr 90, obręb 6-01-02, przy ul. Białej 4 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-01
Budowa Centrum Handlowego Wilanów, w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-01
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa. Wyjaśnienie treści decyzji nr 278/OŚ/2017 z 10 marca 2017 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.104.2016.SPA
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-01
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-30
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej 2xDN900/1100 z instalacją alarmową Brandes oraz kanalizacją teletechnic
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi przy ul. Annopol 4 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-27
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87,88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-26
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-26
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-26
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-26
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-26
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-26
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m. St. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-25
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-25
Budowa 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w 4 budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-24
Budowa „Wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w Warszawie” (etapy 2-6), w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-24
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego przy pl.Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul.Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-24
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego przy pl.Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul.Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-24
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego przy pl.Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul.Grzybowskiej 73 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-24
Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-24
Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej, z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-23
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-23
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-23
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-23
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-23
Budowa zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-23
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy .przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-23
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi (…) przy ul. Polskiej i 7- KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-20
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-20
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer WAR1308C na dachu budynku na dz. ew. nr 90, obręb 6-01-02, przy ul. Białej 4 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-20
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-20
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części dz. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-20
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…), przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-20
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…), przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-20
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą(…) przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi na dz. ew. nr 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 108, 109, 110 i 121 oraz części dz. ew. nr 125 i 126 obręb 4-16-21, przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, przy ul. Kolejowej w Warszawie (etapy 2-6), w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na działce ew. nr 182/6 obręb 1-06-80, przy ul. Przekornej 37, 37A Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki, na dz. ew. nr 23/21, 23/37 obręb 1-05-14 przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-19
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-17
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-17
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-16
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, na dz. ew. nr 41/2 i 41/5 obręb 2-03-02 przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-16
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-16
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, na dz. ew. nr 41/2 i 41/5 obręb 2-03-02 przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-16
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.Szeligowskiej w Dz. Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-13
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-13
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6 kondygnacyjnym parkingiem podziemnym przy ul. Emilii Plater 51.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-13
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6 kondygnacyjnym parkingiem podziemnym przy ul. Emilii Plater 51.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-13
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami”, przy ul. Górczewskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-13
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-8/L-3 do komory J-9/L-3 w ul. Człuchowskiej w Warszawie (III etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Zainstalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych – Instalacji radiokomunikacyjnej BT10786 WA_LIGOCKA, zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym przy ul. Ligockiej 8, 02-556 Warszawa, dz. nr 18 obręb 0109 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-8/L-3 do komory J-9/L-3 w ul. Człuchowskiej w Warszawie (III etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej, przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-8/L-3 do komory J-9/L-3 w ul. Człuchowskiej w Warszawie (III etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-8/L-3 do komory J-9/L-3 w ul. Człuchowskiej w Warszawie (III etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ew. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-12
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-11
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer WAR1308C na dachu budynku na dz. ew. nr 90, obręb 6-01-02, przy ul. Białej 4 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-11
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową (…) oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-11
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-11
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-10
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-10
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-10
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-10
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5, 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-09
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-09
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa przy ul. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB przy ul. Jutrzenki.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN900/1100 z instalacją alarmową Brandes oraz kanalizacją teletechniczną w związku z budową budynku biurowego położonego przy ul. Szturmowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Budowa i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C21 Bródno II linii metra, na dz. ew. nr. 58/13 obręb 4-08-08, przy ul. Kondratowicza w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Budowa i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C21 Bródno II linii metra, na dz. ew. nr. 58/13 obręb 4-08-08, przy ul. Kondratowicza w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN900/1100 z instalacją alarmową Brandes oraz kanalizacją teletechniczną w związku z budową budynku biurowego położonego przy ul. Szturmowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-05
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-05
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego, przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-05
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie parkingu naziemnego, przy ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-05
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-05
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica” przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej na terenie Polfa Tarchomin.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 81/2, 81/3 i części działki 81/1 obręb 4-05-06 przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej na terenie Polfa Tarchomin.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej, z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Płochocińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Municypalnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Municypalnej
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa przy ul. Kasprowicza
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/gen. A.E. Fieldorfa w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-02
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/gen. A.E. Fieldorfa w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-02
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego „Liberty Tower” z zagospodarowaniem terenu przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-02
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87, 88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa zespołu dwóch budynków usługowych o funkcji usługowo-biurowej i usługowo-biurowo-mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-28
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Polskiej i 7- KU
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 557/OŚ/2017 z 23 maja 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-27
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-26
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego przy ul. Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-26
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-25
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-25
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-25
Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-25
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, na dz. ew. nr 41/2 i 41/5 obręb 2-03-02 przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-24
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, na dz. ew. nr 41/2 i 41/5 obręb 2-03-02 przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-24
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-24
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Gołdapskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-24
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-24
Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Gołdapskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-24
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego „Liberty Tower” z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej, przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej (…) przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-20
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w rejonie ul. Bernardyńskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…) które zlokalizowane będą przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka m.st
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej (…) przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi na działkach ew. nr 4, 6/1, 6/4 i 8/5, obręb 4-11-05, przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, przy ul. Jutrzenki.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-17
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami (…) przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-17
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym (…) przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-17
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 34/8 (obręb 2-11-16), przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-17
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 34/8 (obręb 2-11-16), przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-17
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-14
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-14
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-14
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35 przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-13
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-13
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-13
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi” (…) przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-13
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-13
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-13
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-13
Budowa i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra (…) przy ul. Kossutha i ul. Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-11
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-10
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-10
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-10
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-10
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-10
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-10
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-10
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr 26/21, 26/23, 30, obręb 1-08-20, przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi przy ul. Annopol 4A.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi , elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-07
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, garażem wolnostojącym, stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury (…) przy ul. Lizbońskiej i ul. Urugwajskiej, Dzielnica Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, garażem wolnostojącym, stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury (…) przy ul. Lizbońskiej i ul. Urugwajskiej, Dzielnica Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-06
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego przy ul. Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-05
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3, obręb 4-07-13, przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-05
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego przy ul. Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-05
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-05
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie, (…) w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-biurowo-usługowa z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie, (…) w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 Powstańców Śląskich II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 Powstańców Śląskich II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 Powstańców Śląskich II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C21 Bródno II linii metra, na dz. ew. nr. 58/13 obręb 4-08-08, przy ul. Kondratowicza w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C21 Bródno II linii metra, na dz. ew. nr. 58/13 obręb 4-08-08, przy ul. Kondratowicza w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C21 Bródno II linii metra, na dz. ew. nr. 58/13 obręb 4-08-08, przy ul. Kondratowicza w Dzielnicy Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-03
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-31
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-31
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, garażem wolnostojącym, stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu przy ul. Lizbońskiej róg ul. Urugwajskiej w Dzielnicy Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-31
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-30
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-30
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami, przy ul. Górczewskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-30
Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej, z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Płochocińskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-30
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-30
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-30
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-30
Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej na terenie Polfa Tarchomin.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-29
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-29
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-29
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-29
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-29
Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi na działkach ew. nr 4, 6/1, 6/4 i 8/5, obręb 4-11-05, przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-28
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-28
Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-27
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi (….), przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-23
Budowa zespołu handlowo-usługowego w formie hali targowej z uzupełniającą funkcją biurową, garażem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr 4/33 i 4/5 obręb 1-10-27, przy ul. Cynamonowej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-23
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-22
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-21
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-21
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-21
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-20
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-20
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Polskiej i 7- KUL w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-20
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-20
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-15
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-14
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-14
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-14
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-10
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, garażem wolnostojącym, stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu (…), przy ul. Lizbońskiej róg ul. Urugwajskiej, w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-10
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ew. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-10
Rozbudowa ul. Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-09
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-09
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga-Południe
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-09
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr 26/21, 26/23, 30, obręb 1-08-20, przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-09
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-09
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, przy ul. Kolejowej (etapy 2-6), w Dzielnicy Wola
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-09
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-08
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-08
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-08
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-08
Zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-biurowo-usługowa z garażami wielopoziomowymi przy ul. Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-07
Zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-biurowo-usługowa z garażami wielopoziomowymi przy ul. Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-07
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-03
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-03
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-03
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-02<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie Al. Becka
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzysząca infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na dz. ewid. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ewid. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ewid. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Rembertów oraz w Dzielnicy Targówek
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Rembertów oraz w Dzielnicy Targówek
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ew. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ew. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT10438 Karsnobrodzka na dz. ew. nr 27/1, obręb 4-08-03, przy ul. Krasnobrodzkiej 7/9 w Dzielnicy Targówek
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą” w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44
Zainstalowanie systemów LTE800, UMTS900 w Zespole Urządzeń P4 WAR2156C na dz. ew. nr 44, obręb 3-13-30, przy ul. Masłowieckiej 11, w Dzielnicy Wawer
Zainstalowanie systemów LTE800, UMTS900 w Zespole Urządzeń P4 WAR2156C na dz. ew. nr 44, obręb 3-13-30, przy ul. Masłowieckiej 11, w Dzielnicy Wawer
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów”, na dz. ew. nr 69/17, obręb 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów”, na dz. ew. nr 69/17, obręb 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania owoców i warzyw poprzez instalację urządzeń i dostosowanie pomieszczeń do wymogów”, na dz. ew. nr 69/17, obręb 7-11-11, przy ul. Wólczyńskiej 133 w Dzielnicy Bielany
Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Wersja standardowa