Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 28 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.2.2018.PBO nr pisma w sprawie: 130 (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 28 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 28 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 28 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87, 88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 26 lutego 2019 r. OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY nr pisma w sprawie  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 28 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 10) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Warszawa, dn. 27.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.30.2019.AFL(6) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Warszawa, dn. 27.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.30.2019.AFL(7)   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Warszawa, dn. 27.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.30.2019.AFL(8) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w (II etap)
Warszawa, dn. 27.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.30.2019.AFL(5) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 27 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 27 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 27 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa zespołu dwóch budynków usługowych o funkcji usługowo-biurowej i usługowo-biurowo-mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
Warszawa, 27 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2018.JKO (nr pisma w sprawie: 53) INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 27 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2019.SPA nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa,  27  lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2019.NMA   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Polskiej i 7- KU
Warszawa, 27 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-02-2020
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 557/OŚ/2017 z 23 maja 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 26 lutego 2020 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.24.2020.SPA nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-02-2020
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 26 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2020.WKA nr pisma w sprawie 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-02-2020
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 26 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2020.WKA nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-02-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe