Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2020 r.)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2020.SPA       (nr pisma w sprawie: 25) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2020
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.140.2019.SPA nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2020
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ew. nr 4 i 5 obręb 1-05-07 przy ul. Antoniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 27 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2018.MSK Nr pisma w sprawie: 53 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej pasmo Pruszkowskie - zadanie 1, odcinek II
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 21.05.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: aflis@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-78-68 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 1 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.71.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu, przy ul. Działkowej 85 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu, przy ul. Działkowej 85 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer „WAR2321D” na dachu budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 190, obręb 3-01-03, przy ul. Walecznych 7 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.68.2020.JFI nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer „WAR2321D” na dachu budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 190, obręb 3-01-03, przy ul. Walecznych 7 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.68.2020.JFI nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT10163 WAW_UMIŃSKIEGO, zlokalizowanej przy ul. Rechniewskiego 9a w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 27 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.51.2020.JFI nr pisma w sprawie:  5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w 4 budynkach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.44.2020.WKA nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul. Towarowej/ul. Siennej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul. Towarowej/ul. Siennej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul. Towarowej/ul. Siennej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 1 czerwca 2020 r. OŚ-IV-UI.6220.7.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY Nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2020.APA nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe