Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście

Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście

  Drukuj
 

Warszawa,  24 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO

    
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, na dz. ew. nr 133/1 obręb 5-03-10 przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 24 sierpnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO (nr pisma w sprawie:  16) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 24 sierpnia 2020 r.  znak: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO (nr pisma w sprawie:  15) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 24 sierpnia 2020 r.  znak: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 17) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 26 sierpnia 2020 r.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-08-2020
Data wprowadzenia:  25-08-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-08-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-08-2020
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-08-2020
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe