Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 10 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA
nr pisma w sprawie: 17

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi na działkach ewid. nr 42/4, 37/6, 37/5, 34/5, 25 i cz. dz. ewid. nr 28, obręb 4-07-05, przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 10 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 14) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 10 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 15) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 10 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 16 ) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj.  14 grudnia 2020 r.
Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch, spaluch@um.warszawa.pl, tel. 22 443-26-07, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-12-2020
Data wprowadzenia:  11-12-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-12-2020
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe