Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na dz. ewid. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ewid. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów

Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na dz. ewid. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ewid. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów

  Drukuj
 

Warszawa, 9 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.  283, ze zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że  w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz  z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ewid. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ewid. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 9 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY (nr pisma w sprawie: 25) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- pismem z 9 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY (nr pisma w sprawie: 26) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 9 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY (nr pisma w sprawie: 24) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 grudnia 2020 r.

Sprawę prowadzi: Dorota Rybaczewska, drybaczewska@um.warszawa.pl, tel.: 22-443-25-20, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-12-2020
Data wprowadzenia:  11-12-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-12-2020
Liczba odwiedzin: 60
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe