Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, 19 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.13.2020.UPR 
nr pisma w sprawie: 17

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 17 sierpnia 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.13.2020.UPR (nr pisma w sprawie: 16) przekazano wraz z aktami sprawy, zażalenie strony postępowania na postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy nr 75/OŚ/2020 z 16 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.13.2020.UPR, w którym uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w każdym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 8, obręb 6-13-06, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Urszulą Przybyszewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 37.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 sierpnia 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-08-2020
Data wprowadzenia:  20-08-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2020
Liczba odwiedzin: 78
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe