Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym (..) przy ul. Górczewskiej.

Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym (..) przy ul. Górczewskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 29 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2019.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami”, na działkach ew. nr 69/4, 70, 71/2, 72/7, 72/8, 74, 75, 76, 77, 78, 79/2, 81, 82, 83 obręb 6-13-14 przy ul. Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”, Prezydent m.st. Warszawy pismem z 28 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.102.2019.JFI (nr pisma w sprawie 25) wyraził zgodę na przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień odnośnie treści raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia do 17 sierpnia 2020 r.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 31 lipca 2020 r.

Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, jfilipek@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-46, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-07-2020
Data wprowadzenia:  30-07-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-07-2020
Liczba odwiedzin: 80
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe