Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów

  Drukuj
 

Warszawa, 25 listopada 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.11.2020.IOS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 25 listopada 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.11.2019.IOS (nr pisma w sprawie: 37), nawiązując do pisma złożonego przez inwestora 10 listopada 2020 r., wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej, na dz. ewid. nr 1/1, 2/1, 3/4, 4/1, 6/5, 7/1, 10/1, 20/2, 20/3, 20/5, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13,  20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25, 20/26, 20/37, 20/44, 20/45, 20/47, 20/80, 20/81, 22/1, 23/1, 26/1, 28/1, 29/1, 77, 78/1, 79/1, 89/1, obręb 3-08-04, przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wyjaśnienia w niniejszej sprawie należy przedłożyć do 10 grudnia 2020 r.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 listopada 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-11-2020
Data wprowadzenia:  26-11-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2020
Liczba odwiedzin: 43
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe