Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30.

Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30.

  Drukuj
 

Warszawa, 7 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2020.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 7 lutego 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.1.2020.JFI (nr pisma w sprawie 7) wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki, na działkach ew. nr 23/21, 23/37 obręb 1-05-14 przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pokój 1807, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 lutego 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-02-2020
Data wprowadzenia:  07-02-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-02-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-02-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-02-2020
Liczba odwiedzin: 33
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe