Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 26 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.52.2019.DRY

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ew. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach ww. postępowania Prezydent m.st. Warszawy, pismem z 26 sierpnia 2020 r., znak: OŚ-IV-UI.6220.52.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 26), przekazał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie wyjaśnienia inwestora, sporządzone zgodnie z jego uwagami zawartymi w piśmie z 15 lipca 2020 r. znak: ZNS.7121.1.61.2020.1.JR. oraz ponownie wystąpił z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 31 sierpnia 2020 r.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00.
Sprawę prowadzi: Dorota Rybaczewska, drybaczewska@um.warszawa.pl, tel.: 22-44 32 520 Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień i Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00 056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
26-08-2020
Data wprowadzenia:  26-08-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-08-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-08-2020
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-08-2020
Liczba odwiedzin: 311
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe