Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany

Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany

  Drukuj
 

Warszawa, 30 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.95.2020.WKA 
nr pisma w sprawie: 23

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” na działkach ewid. nr 57/4, 60/2, 61/1, 71/1, 191, 72/2, 75/2, 75/4, 75/6, 82/1, 83/2, 85/4, 86/1, 86/2, 87/3, 93/4, 93/6 oraz cz. dz. ewid. nr 92/1 i 163, obręb 7-10-08, przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z uwagi na postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy nr 139/OŚ/2020 z 30 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.95.2020.WKA o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe ustalenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ jest to uzależnione od terminu złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez wnioskodawcę.

Ustalenie terminu wydania decyzji nastąpi po złożeniu ww. raportu.

Sprawę prowadzi: Weronika Kalińska, wkalinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 25 27, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 4 stycznia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik Wydziału
Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-12-2020
Data wprowadzenia:  31-12-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2020
Liczba odwiedzin: 35
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe