Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, 9 września 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w  ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z  usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr  43/4 obręb 6-13-15, przy ul.  Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, pismem z 9 września 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP (nr pisma w sprawie: 18), w trybie art. 50 § 1 k.p.a., wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 września 2020 r.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-09-2020
Data wprowadzenia:  10-09-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-09-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-09-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-09-2020
Liczba odwiedzin: 34
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe