Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 25 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2019.SYP
(nr pisma w sprawie: 12)

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul.  Górna Droga 6 w  Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10  §  1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 marca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Sylwia Pawlak, spawlak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-34, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1811 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-03-2020
Data wprowadzenia:  27-03-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-03-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-03-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-03-2020
Liczba odwiedzin: 42
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe