Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Targówek

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Targówek

  Drukuj
 

Warszawa, 15 października 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.114.2020.IOS                                                               
(nr pisma w sprawie: 11)      


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą,
w tym zespołami parkingów na cz. dz. ewid. nr 72/1 oraz na dz. ewid. nr 77/4, 82, 83, 84/1, 90, 111/13, 111/10, 111/21, 111/22, 116, 117, 118, 119, 120, obręb 3-08-10 w Dzielnicy Rembertów oraz na dz. ewid. nr 72/2, 77/5, obręb 4-11-17 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 15 października 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.114.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 8) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 15 października 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.114.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 9) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 15 października 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.114.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 10) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 października 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-10-2020
Data wprowadzenia:  19-10-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-10-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-10-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-10-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-10-2020
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe