Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi” (…) przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi” (…) przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 11 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. właścicieli) do dz. ew. nr 23, obręb 4-07-09, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi” na dz. ew. nr  25, 26, obręb 4-07-09 oraz na dz. ew. nr 22, 35, 36, obręb 4-07-10, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pok. nr 1810, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00 – 16:00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 12 lutego 2020 r.

Sprawę prowadzi: Urszula Przybyszewska, uprzybyszewska@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-37, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1810 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-02-2020
Data wprowadzenia:  11-02-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-02-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-02-2020
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-02-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2020
Liczba odwiedzin: 29
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe