Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów

Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów

  Drukuj
 

Warszawa, 25 listopada 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ewid. nr 7/3, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51/2, 52, 37, 54/2, 55/3, 56, 57, 58, 59, 6, 38/4, 60, 5/5, 63/5, 62/10, obręb 1-10-75, przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pismem z 25 listopada 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR (nr pisma w sprawie: 8) wyrażono zgodę na wydłużenie
do 31 grudnia 2020 r. terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Urszulą Przybyszewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
tel. (22) 44 325 37.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 listopada 2020 r.

Sprawę prowadzi: Urszula Przybyszewska, uprzybyszewska@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-37, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-11-2020
Data wprowadzenia:  26-11-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2020
Liczba odwiedzin: 37
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe