Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A

Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A

  Drukuj
 

Warszawa, 2 października 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI
nr pisma w sprawie: 24

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, na działce ew. nr 77 i 81 obręb 4-07-10, przy ul. Annopol 4A w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy ponownie wystąpił pismem z 30 września 2019 r.. znak: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI (nr pisma w sprawie: 23) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 października 2020 r.
Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, jfilipek@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-46, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
02-10-2020
Data wprowadzenia:  08-10-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-10-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-10-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-10-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-10-2020
Liczba odwiedzin: 101
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe