Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 13 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO
Nr pisma w sprawie: 39 (NMA)

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) – dalej k.p.a. zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z uwagi na konieczność uzyskania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 16 stycznia 2020 r.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 10 marca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Sprawę prowadzi: Natalia Pietrzak, n.pietrzak@um.warszawa.pl, tel.: 22-443-25-97, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1802, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00 056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-01-2020
Data wprowadzenia:  15-01-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-01-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-01-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-01-2020
Liczba odwiedzin: 171
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe