Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów

Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a.,  zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem 84/OŚ/2020 z 19 sierpnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO, uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową
i techniczną na dz. ew. nr 28/5 obręb 1-04-13 oraz częściach dz. ew. nr 27/1, 27/2 obręb 1-04-13 i 1/3, 5/4 obręb 1-04-21, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Elżbieta Kocańda, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443-25-91.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 28 sierpnia 2020 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl.  Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-08-2020
Data wprowadzenia:  28-08-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-08-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-08-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-08-2020
Liczba odwiedzin: 60
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe