Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2019 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2019 r.)

  Drukuj
 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 12.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z (…) garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 11.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.83.2019.SPA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Budowa hali magazynowo produkcyjnej z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ew. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 11.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO (SPA) nr pisma w sprawie: 86 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Wszczęcie postępowania na przebudowę sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, dn. 10.09.2019 r. UD-I-WOŚ.B.6220.19.2019.AFL(5) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 10.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. 49 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka.
Warszawa, 10.09.2019 r. OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY nr pisma w sprawie 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul.Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Płd
Warszawa, 2019 wrz. 09 OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY nr pisma w sprawie 13 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Budowa stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 9.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.57.2019.DKO ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Rozbudowa centrum biurowo handlowo rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 6, 7 wraz z parkingiem naziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 09.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 5.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.138.2018.DKO Nr pisma w sprawie: 51 UPR ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 5.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.138.2018.DKO UPR ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska
Warszawa, 5 września 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87,88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 2019 wrzesień 04 OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 04.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.9.2019.NMA   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-09-2019
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami, z usługami w parterze, z garażami podziemnymi (…) przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 4 września 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.51.2019.IOS ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-09-2019
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego, budynek A – akademik, budynek B – Aparthotel, budynek C – wielorodzinny, budynek D – szkoła, realizowanego etapowo, przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna
Warszawa, 3 września 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.104.2018.WKA nr pisma w sprawie: 55 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-09-2019
Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi, garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz ewentualnymi usługami na dz. ew. nr 83/5, obręb 4-08-21 przy ul. Oliwskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 30.08.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.42.2019.NMA nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a ., oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-09-2019
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, drogami i wjazdami na teren nieruchomości przy ul. Kłobuckiej
Warszawa, 30 sierpnia 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.37.2019.WKA nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2019
Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej, z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 sierpnia 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.80.2019.NMA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a ., oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2019
Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej, z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 sierpnia 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.80.2019.NMA nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe