Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, drogami i wjazdami na teren nieruchomości, przy ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, drogami i wjazdami na teren nieruchomości, przy ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów

  Drukuj
 

Warszawa, 24.06.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.37.2019.WKA


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że pismem z 24 czerwca 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.37.2019.WKA (nr pisma w sprawie 13), Prezydent m.st. Warszawy przychylił się do prośby inwestora o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, drogami i wjazdami na teren nieruchomości, na dz. ew. nr 132, 133/1, 135/7, 135/9, obręb 1-08-18, przy ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, do 2 września 2019 r.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 czerwca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-06-2019
Data wprowadzenia:  25-06-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-06-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-06-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-06-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-06-2019
Liczba odwiedzin: 44
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe