Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Wszczęcie postępowania na przebudowę sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo

Wszczęcie postępowania na przebudowę sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, dn. 10.09.2019 r.

UD-I-WOŚ.B.6220.19.2019.AFL(5)


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa złożony w dniu 29.07.2019 r., a uzupełniony w dniu 03.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L3a w ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na działkach o nr ewidencyjnych:
1, 2, 17, 18, 19, 54/9, 54/10, 83/24, 83/26, 84/10, 85/15, 85/16, 85/17, 85/18, 85/19, 85/2, 85/21, 85/23, 85/24, 85/25, 85/27, 85/28, 85/4, 85/5, 90, 92, 95/1, 96/2, 97, 100, 101, 102, 113/2 z obrębu 6-12-07
oraz
57/13, 57/14, 57/23, 57/24, 57/26, 57/27, 57/28, 57/29, 57/30, 57/32, 57/33, 57/34 z obrębu 6-11-12
    Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
    Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. nr 345, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00-16:00.

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
/-/ Maciej Pieńkowski
Kierownik
Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej,
Środowiska, Hałasu i Rolnictwa
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Bemowo

Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-09-2019
Data wprowadzenia:  12-09-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2019
Liczba odwiedzin: 51
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe