Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer

Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer

  Drukuj
 

Warszawa, 10.09.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR
nr pisma w sprawie: 31

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. właścicieli) do dz. ew. nr 18/4, 25/2, 26/2, 43/6 obręb 3-12-84, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących pn. „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z 4 września 2019 r. znak WOOŚ-I.4220.805.2019.BS.2, wyraził opinię, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz stwierdził konieczność określenia warunków lub wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00 .
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 13 września 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-09-2019
Data wprowadzenia:  11-09-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-09-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2019
Liczba odwiedzin: 34
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe