Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer

Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer

  Drukuj
 

Warszawa, 13.09.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR
nr pisma w sprawie: 35

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. właścicieli) do dz. ew. nr 18/4, 25/2, 26/2, 43/6 obręb 3-12-84, że postanowieniem nr 154/OŚ/2019 z 13 września 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących pn. „Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1810, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 września 2019 r.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-09-2019
Data wprowadzenia:  17-09-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-09-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-09-2019
Liczba odwiedzin: 40
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe