Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Etapowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap C, D, E)” na dz. ew. nr 21/6, obręb 4-04-05, przy ul. Klasyków w Dzielnicy Białołęka

Etapowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap C, D, E)” na dz. ew. nr 21/6, obręb 4-04-05, przy ul. Klasyków w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 17 maja 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.18.2019.IOS

 

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Etapowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap C, D, E)” na dz. ew. nr 21/6, obręb 4-04-05, przy ul. Klasyków w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przy piśmie z:
-  9 maja 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.18.2019.IOS (nr pisma w sprawie: 25) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie
-  9 maja 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.18.2019.IOS (nr pisma w sprawie: 26) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
przekazano  wyjaśnienia złożone przez inwestora 7 maja 2019 r. w związku z wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 30 kwietnia 2019 r. znak: ZNS.7121.1.37.2019.1.JR.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami oraz dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1808, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 maja 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-05-2019
Data wprowadzenia:  17-05-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-05-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-05-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2019
Liczba odwiedzin: 38
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe