Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Etapowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap C, D, E) na dz. ew. nr 21/6, obręb 4-04-05, przy ul. Klasyków w Dzielnicy Białołęka

Etapowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap C, D, E) na dz. ew. nr 21/6, obręb 4-04-05, przy ul. Klasyków w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 08.08.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.18.2019.IOS


ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że postanowieniem nr 137/OŚ/2019 z 7 sierpnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.18.2019.IOS, sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 491/OŚ/2019 z 2 sierpnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.18.2019.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia pn. „Etapowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap C, D, E)” na dz. ew. nr 21/6, obręb 4-04-05, przy ul. Klasyków w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
    Strony mogą zapoznawać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1808, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8:00 -16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 sierpnia 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
08-08-2019
Data wprowadzenia:  08-08-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-08-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-08-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-08-2019
Liczba odwiedzin: 31
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe