Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz

  Drukuj
 

Warszawa, 16 maja 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.136.2018.JKO  


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało złożone zażalenie na postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 56/OŚ/2019 z 19 kwietnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220. 136.2018.JKO, uznające za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
    Przy piśmie z 15 maja 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.136.2018.JKO (nr pisma w sprawie: 39) ww. zażalenie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 maja 2019 r.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem Prezydenta m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pokój nr 1809, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-05-2019
Data wprowadzenia:  16-05-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-05-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-05-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-05-2019
Liczba odwiedzin: 23
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe