Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z (…) garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo

Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z (…) garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, 11.09.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.83.2019.SPA


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, na cz. dz. ew. nr 11, obręb 6-13-07, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy pismem z 11 września 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.83.2018.SPA (nr pisma w sprawie: 7), w związku z prośbą inwestora, przedłużył termin na złożenie wyjaśnień, w zakresie określonym w piśmie z 23 sierpnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.83.2019.SPA (nr pisma w sprawie: 5), do 15 października 2019 r.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1807, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16;00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 16 września 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-09-2019
Data wprowadzenia:  12-09-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2019
Liczba odwiedzin: 53
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe