Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer

Budowa stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer

  Drukuj
 

Warszawa, 9.09.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.57.2019.DKO

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o przekazaniu przy piśmie z 6 września 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.57.2019.DKO (nr pisma w sprawie: 11(MSK)), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wraz z aktami sprawy zażalenia na postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy nr 129/OŚ/2019 z 31 lipca 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.57.2019.DKO, odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 360/OŚ/2017 z dnia 31 marca 2017 r., znak: OŚ-IV-UII.6220. 35.2015.MRA, ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw BP Europa SE na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z aktami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1801, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 18 września 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-09-2019
Data wprowadzenia:  09-09-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-09-2019
Liczba odwiedzin: 36
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe