Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów

Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 27.08.2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

    Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), informuję, że została wydana decyzja nr 518/OŚ/2019 z 23 sierpnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA, ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki, na działkach ew. nr 45/1, 45/2, 45/4, 45/16 obręb 1-05-27, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, na wniosek PGNiG Termika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, złożony 20 marca 2017 r.
    Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
    Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810 (tel. 22 44 32 537) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-08-2019
Data wprowadzenia:  27-08-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-08-2019
Liczba odwiedzin: 48
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe