Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów

Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa,14.08.2019r.

OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA
Nr pisma w sprawie:98


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki, na działkach ew. nr 45/1, 45/2, 45/4, 45/16 obręb 1-05-27, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy rozpatrzeć i ocenić.
    Wydanie ww. decyzji nastąpi w terminie do 16 września 2019 r.
    Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r.,poz. 935) do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem (tj. przed 1 czerwca 2017 r.), stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-08-2019
Data wprowadzenia:  14-08-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-08-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-08-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-08-2019
Liczba odwiedzin: 43
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe