Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka

Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 19 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO
nr pisma w sprawie:  -


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. właścicieli) do dz. ew. nr 23, obręb 4-07-09, że, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi” na dz. ew. nr  25, 26, obręb 4-07-09 oraz na dz. ew. nr 22, 35, 36, obręb 4-07-10, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
-  pismem z 12 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO (nr pisma w sprawie: 41) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
-  pismem z 12 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO (nr pisma w sprawie 40) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
-  pismem z 12 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO (nr pisma w sprawie 42) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto, Prezydent m.st. Warszawy:
-  pismem z 17 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO (nr pisma w sprawie: 45) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
-  pismem z 17 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO (nr pisma w sprawie 46) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
-  pismem z 17 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO (nr pisma w sprawie 47) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
przekazał dodatkowe wyjaśnienia inwestora.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pokój nr 1810, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 grudnia 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-12-2019
Data wprowadzenia:  19-12-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-12-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-12-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-12-2019
Liczba odwiedzin: 196
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe