Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chmielnej w Dzielnicy Wola

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chmielnej w Dzielnicy Wola

  Drukuj
 

Warszawa, 17.05.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.6.2019.NMA
nr pisma w sprawie: 13

ZAWIADOMIENIE


    Zgodnie z art. 98 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam, że pismem złożonym 13 maja 2019 r., spółka GG Management Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym wielopoziomowym wraz ze zjazdem z ul. Chmielnej, na dz. ew. nr 19/3 i dz. ew. nr 30/4 (pod zjazd i infrastrukturę), obręb 6-01-10, przy ul. Chmielnej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
    Zgodnie z:
-  art. 98 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu,
-  art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 maja 2019 r.
    Organem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym właściwym do przyjęcia sprzeciwu w stosunku do ww. wniosku jest Prezydent m.st. Warszawy.
    W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zawieszone.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-05-2019
Data wprowadzenia:  17-05-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-05-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-05-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2019
Liczba odwiedzin: 69
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe