Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami na parterze na działce ewidencyjnej 111/1 obręb 6-11-02, zlokalizowanej przy ul. Górczewskiej 228 w Warszawie w Dzielnicy Bemowo

Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami na parterze na działce ewidencyjnej 111/1 obręb 6-11-02, zlokalizowanej przy ul. Górczewskiej 228 w Warszawie w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, 2019-10-09

OŚ-IV-UI.6220.34.2018.AOR
nr pisma w sprawie: 46

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz.  2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami na parterze na działce ewidencyjnej 111/1 obręb 6-11-02, zlokalizowanej przy ul. Górczewskiej 228 w Warszawie” w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pokój nr 1801, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 14 października 2019 r.
    Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-10-2019
Data wprowadzenia:  10-10-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-10-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-10-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2019
Liczba odwiedzin: 56
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe