Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i dojazdami, na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i dojazdami, na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota

  Drukuj
 

Warszawa, 12.06.2019r.

OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO

 

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 77/OŚ/2019 z 3 czerwca 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej większej niż 0,5 ha, realizowanego w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i dojazdami, na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1811, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 czerwca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-06-2019
Data wprowadzenia:  12-06-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2019
Liczba odwiedzin: 26
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe