Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i/lub handlowymi w parterze oraz garażem podziemnym i nadziemnym oraz na potrzeby dojazdu i na potrzeby niezbędnego uzbrojenia przy ul. Warszawskiej w Dzielnicy Ursus

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i/lub handlowymi w parterze oraz garażem podziemnym i nadziemnym oraz na potrzeby dojazdu i na potrzeby niezbędnego uzbrojenia przy ul. Warszawskiej w Dzielnicy Ursus

  Drukuj
 

Warszawa, 12 czerwca 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.48.2019.IOS

 

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 12 czerwca 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.48.2019.IOS (nr pisma w sprawie: 11), w nawiązaniu do pisma złożonego przez inwestora 7 czerwca 2019 r., wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i/lub handlowymi w parterze oraz garażem podziemnym i nadziemnym na działce ewidencyjnej 6/6 w obrębie 2-09-07 (kubatura budynku z zagospodarowaniem terenu) oraz na potrzeby dojazdu (rozbudowa – miejscowe poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej) na działce ewidencyjnej nr 6/5-cz w obrębie 2-09-07 i na potrzeby niezbędnego uzbrojenia podziemnego (przyłącza mediów do budynku w zakresie sieci ciepłowniczej, sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na działkach nr ew.: nr 6/5-cz., 7/2-cz., 7/6-cz. w obrębie 2-09-07 i działce nr ew. 44/3-cz. w obrębie 2-09-05 przy ul. Warszawskiej” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z 23 maja 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.48.2019.IOS (numer pisma w sprawie 7), należy przedłożyć do 28 czerwca 2019 r.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. nr 1808, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 czerwca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-06-2019
Data wprowadzenia:  12-06-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2019
Liczba odwiedzin: 33
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe