Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 52, 125, 126 obręb 4-01-27 przy ul. Gladioli w Dzielnicy Białołęka

Budowa 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 52, 125, 126 obręb 4-01-27 przy ul. Gladioli w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 12 czerwca 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.89.2018.IOS

 

ZAWIADOMIENIE


    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.  2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam że pismem z 12 czerwca 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.89.2018.IOS (nr pisma w sprawie 45), ponownie wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie określonym w piśmie z 8 kwietnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.89.2018.IOS (nr pisma w sprawie: 40) dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej” na dz. ew. nr 52, 125, 126 obręb 4-01-27 przy ul. Gladioli w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. nr 1808, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00 -16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 czerwca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-06-2019
Data wprowadzenia:  12-06-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2019
Liczba odwiedzin: 31
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe