Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 52, 125, 126 obręb 4-01-27 przy ul. Gladioli w Dzielnicy Białołęka

Budowa 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 52, 125, 126 obręb 4-01-27 przy ul. Gladioli w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 11 lipca 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.89.2018.IOS

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 425/OŚ/2019 z 10 lipca 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.89.2018.IOS, umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej” na dz. ew. nr 52, 125, 126 obręb 4-01-27 przy ul. Gladioli w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
    Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pokój nr 1808, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 15 lipca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-07-2019
Data wprowadzenia:  11-07-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-07-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-07-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-07-2019
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe